BLOGNEWS

Tenir accés a espais verds pot protegir contra malalties cardiovasculars

13 maig 2021

Un nou estudi mostra que ciutats amb una bona cobertura d’arbres i on la població percebi tenir accés a parcs o espais a l’aire lliure poden millorar l’obesitat, la pressió arterial alta o la diabetis. Un equip d’investigadors del CTFC,  ICTA-UAB, ISGlobal (centre impulsat per Fundació “la Caixa”), USDA Forest Service i Dornsife School of Public Health ho publica a la revista científica Environmental Research.

 

Tot i que cada vegada hi ha més estudis que associen els espais verds d’una ciutat amb una millora de la salut cardiovascular, en aquesta recerca s’amplia aquest coneixement i es distingeix entre el tipus de vegetació, l’accés percebut als espais verds o les diferències entre barris d’una mateixa ciutat.

“No n’hi ha prou amb que una ciutat tingui espais verds, sinó que la població ha de percebre que hi té accés”, explica Pablo Knobel, autor principal de l’article i membre del Environment and Human Health Lab (EH2 Lab) del CTFC. “Per exemple, a Barcelona hi tenim espais verds que no es perceben com a tal, ja que o bé no són accessibles, o bé presenten altres limitacions, com la sensació de seguretat”, afegeix.

Per altra banda, els resultats mostren que la relació entre espais verds i salut cardiovascular pot variar segons les diferències sociodemogràfiques dels barris. La percepció de tenir accés a espais verds afecta principalment en aquells barris amb un major índex de pobresa. En canvi, en aquelles zones amb millor situació econòmica, serà la quantitat d’arbres l’indicador que afavorirà la relació.

Per tal de realitzar l’estudi, l’equip ha utilitzat dades obtingudes a partir d’enquestes a la població de Filadèlfia, Estats Units, i les ha vinculat amb dades geoespacials. “Generalment, aquestes són dades complexes i difícils de traduir. Amb aquest estudi donem informació concreta per tal d’orientar a la presa de decisions en matèria urbana”, explica Knobel.

Segons conclou l’estudi, les estratègies a seguir per tal de fer ciutats més verdes, “seran aquelles que no només augmentin la quantitat de verd, sinó aquelles que potenciïn espais verds més accessibles, segurs, inclusius i utilitzables”.

Més informació:

Knobel P, Kondo M, Maneja R, Zhao Y, Dadvand P, Schinasi LH. Associations of objective and perceived greenness measures with cardiovascular risk factors in Philadelphia, PA: A spatial analysis. Environ Res. 2021 Mar 22;197:110990. https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.110990. Epub ahead of print. PMID: 33766569.

 

 

 

Last modified: 13 maig 2021