BLOGNEWS

Una nova eina permet mesurar la qualitat dels espais verds urbans

12 gener 2021

Un equip d’investigació desenvolupa una eina per avaluar la qualitat dels espais verds urbans, que permetrà entendre millor els seus efectes beneficiosos sobre la salut.  L’estudi, liderat per l’ICTA-UAB, ISGlobal i el CTFC, es publica a la revista científica Urban Forestry and Urban Greening (1).

Una eina creada per científics de l’ICTA-UAB, l’ISGlobal i el CTFC permet avaluar la qualitat dels espais verds urbans. L’eina es planteja com un instrument de mesura que avalua fins a 90 elements diferents d’un espai verd dividits en onze temàtiques: entorn, accés, instal·lacions, serveis, estètica i atraccions, incivisme, seguretat, ús potencial, cobertes del sòl, biodiversitat animal i biodiversitat d’aus. Així, valora tant la qualitat o quantitat de les infraestructures, l’estètica dels espais o el nombre d’aus de diferents famílies, per exemple.

Gràcies a aquesta eina, l’equip ha avaluat la qualitat de 149 espais verds urbans a Barcelona. Aquest treball permetrà fer un estudi epidemiològic a la ciutat únic al món, que ajudarà a entendre millor les relacions entre els espais verds i la salut humana, i que es presentarà properament.

Posar el focus en la qualitat i no en la quantitat

Fins ara, la gran majoria dels estudis epidemiològics disponibles s’han basat en la presència d’aquests espais o en la seva quantitat. En aquest estudi, a més, es posa el focus en la qualitat dels espais verds urbans, és a dir, “com han de ser aquests espais i quines característiques han de tenir per a poder oferir beneficis a la població”, explica Pablo Knobel, autor principal de l’article i membre del Environment and Human Health Lab (EH2 Lab) del CTFC.

Els espais verds urbans s’associen amb diferents aspectes de la salut i benestar dels ciutadans i ciutadanes, incloent una millor salut mental i general, millores en els resultats de l’embaràs, en el desenvolupament infantil o bé en l’envelliment saludable en la gent gran.

Aplicacions per la recerca i per la gestió urbana

L’estudi també presenta diferents aplicacions futures de l’eina. Per una banda, els i les investigadores podran aplicar-la per estudiar l’efecte de la qualitat de les zones verdes urbanes com a potencial per oferir beneficis per a la salut. Per l’altra, els responsables de la presa de decisions, com ara les administracions locals, podran utilitzar els resultats de l’eina per afinar el disseny i la gestió dels espais verds urbans per atendre millor les necessitats dels seus ciutadans i ciutadanes, especialment pel que fa a la seva salut i benestar.

Un altre estudi recent de Knobel (2) i el seu equip, liderat per Roser Maneja del CTFC, va posar de relleu l’escassetat d’eines i instruments d’estudi dels espais verds urbans. En aquest context, es presenta necessària l’actualització i el manteniment d’eines que avaluïn la qualitat d’aquests espais a mesura que la creixent bibliografia n’apunti nous beneficis per a la salut.

Més informació a:

(1) Knobel P, Dadvand P, Alonso L, Costa L, Espanol M, Maneja R,  Development of the Urban Green Space Quality Assessment Tool (RECITAL), Urban Forestry and amp; Urban Greening (2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.ufug.2020.126895

(2) Knobel P, Dadvand P, Maneja R. A systematic review of multi-dimensional quality assessment tools for urban green spaces, Health and Place (2019), doi: https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2019.102198

Last modified: 12 gener 2021