BLOGNEWS

El CTFC donarà servei d’anàlisi de la qualitat dels biocombustibles agroforestals a l’ACM  

11 març 2020

El CTFC ha estat l’adjudicatari de la licitació convocada per l’Associació Catalana de Municipis per a la contractació del servei d’anàlisi de la qualitat dels biocombustibles agroforestals

Avui s’ha signat la licitació entre l’ACM i el CTFC, amb la qual el Centre donarà el servei d’anàlisi de qualitat dels biocombustibles agroforestals als ens locals.  Amb l’objectiu que puguin garantir un ús eficient de les calderes de biomassa, els ens que ho desitgin podran contractar una anàlisi puntual o un servei programat, que inclou l’anàlisi de quatre mostres de biocombustible, dues in situ i les altres dues al laboratori del CTFC.

El laboratori de biocombustibles agroforestals del CTFC duu a terme els serveis d’anàlisi i caracterització dels biocombustibles sòlids (estelles, pèl·lets, llenya, briquetes, pinyols, closques, …) per a la determinació de la seva aptitud en diferents processos de valorització energètica. Té la certificació ISO 9001 i realitza anàlisis d’acord amb les normes internacionals més recents ISO i EN del sector dels biocombustibles sòlids.

La finalitat del laboratori de biocombustibles agroforestals del CTFC és donar resposta a la demanda de caracterització dels biocombustibles sòlids tant per part dels usuaris com per facilitar el compliment de la normativa vigent.  El Reial Decret 818/2018, de 6 de juliol, sobre mesures per a la reducció de les emissions nacionals de determinats contaminants atmosfèrics, estableix que els biocombustibles sòlids que es comercialitzin per a ser utilitzats com a combustible en calderes d’ús no industrial, hauran d’identificar la seva classe de qualitat i les especificacions, segons allò establert en les normes UNE-EN ISO 17225. A més, els fabricants o proveïdors dels diferents tipus de biocombustibles sòlids hauran de realitzar la declaració de qualitat i etiquetat del producte.

Podeu accedir a la Central de Compres referent als lots de subministrament de biocombustible per a calderes de biomassa i servei d’anàlisi de la qualitat del biocombustible  aquí 

 

 

 

Last modified: 11 març 2020