BLOGNEWS

El GREEN avança per assolir els seus objectius a finals del 2019

28 Maig 2019

El 23 i 24 de maig,  els socis del projecte Interreg POCTEFA GREEN  es van reunir de nou durant 2 dies de treball en el cor de Parc Nacional dels Pirineus per a la realització de l’Comitè Tècnic del projecte.

Durant la reunió els pilots de les accions van presentar els avenços de la feina realitzada entre octubre de 2018 i maig de 2019 i van presentar les activitats previstes fins al final del projecte (novembre de 2019). El CTFC com a pilot de l’acció 3, va presentar els avenços en el desenvolupament de la plataforma http://green.ctfc.cat/ que neix amb la intenció de promoure el treball en xarxa entre els espais naturals dels Pirineus , facilitant l’intercanvi d’experiències i la interacció entre els gestors de banda i banda del massís.

Durant la reunió, també es va dedicar temps als intercanvis sobre la continuïtat del projecte GREEN tenint en compte les bones dinàmiques de treball entre els socis creades aquests darrers tres anys. Es van intercanviar moltes idees i propostes, totes testimonien la forta voluntat dels gestors dels espais naturals dels Pirineus per continuar i reforçar la posada en xarxa pirinenca.

El projecte ha estat cofinançat a 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu de l’POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor de el desenvolupament territorial sostenible.

Last modified: 24 Març 2020