BLOGNEWS

La regeneració dels boscos, objectiu del nou projecte FORMANRISK

29 Novembre 2019

La setmana passada va tenir lloc a la seu de SARGA, a Saragossa, la primera reunió del projecte FORMANRISK, finançat per la Unió Europea a través dels fons FEDER, en el marc del programa Interreg Sudoe.  En aquesta reunió, els socis han tingut ocasió de conèixer-se i han aprofitat per planificar i organitzar el calendari dels sis primers mesos de treball del projecte.

El projecte FORMANRISK

Aquesta iniciativa pertany a l’eix prioritari 4, de lluita contra el canvi climàtic i té com a objectiu principal aportar solucions operatives per a l’espai SUDOE, de cara a millorar la gestió en una fase clau en la vida dels boscos: la regeneració.

Amb una perspectiva transnacional, el projecte organitzarà activitats de formació i intercanvi d’experiències, a més de desenvolupar eines de gestió modernes i compartides. La implantació d’una xarxa de boscos pilot i d’espais de treball “de demostració” al territori SUDOE constitueix una de les línies principals del projecte, que permetrà experimentar noves tècniques de regeneració i de gestió del risc, al mateix temps que sensibilitzem als actors del territori i accelerem la creació de noves normes de gestió en l’espai de col·laboració.

A més del CTFC, són socis del projecte l’Office National des Forêts (ONF), líders d’el projecte; Institut Méditerranéen du liège (IML); Institut National de la Recherche Agronomique (INRA); Gistree, Sistemes de Informação Geogràfica, Floresta i Ambient, Lda. (Gistree); Societat Aragonesa de Gestió Agroambiental (SARGA);; Universidade de Trás-us-muntanyes i Alt Douro (UTAD); i l’Associació Forestal de Galícia (ASF).

El pressupost total del projecte és de 1.568.867,98 € per al desenvolupament de les activitats. D’aquest total, un 75% està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa de Cooperació Interreg V-B Europa Sud-occidental (2014-2020).

El programa SUDOE

El Programa Interreg Sudoe dóna suport al desenvolupament regional al sud-oest d’Europa, finançant projectes transnacionals a través del Fons FEDER. Promou la cooperació transnacional per tractar problemàtiques comunes a les regions d’aquest territori, com la baixa inversió en recerca i desenvolupament, la baixa competitivitat de la petita i mitjana empresa i l’exposició al canvi climàtic i als riscos ambientals.

Els projectes aprovats són fruit de consorcis compostos per socis públics i / o privats, procedents de regions de diferents països del sud-oest europeu. Les regions elegibles són totes les comunitats autònomes espanyoles (excepte Canàries), les regions del sud-oest de França (Auvergne, Occitanie i Nouvelle Aquitània), les regions continentals de Portugal, Regne Unit (Gibraltar) i el Principat d’Andorra.

Last modified: 29 Novembre 2019