BLOGNEWS

Nou grup de treball en bioeconomia dins la xarxa ERIAFF

28 Març 2019

El DARP, mitjançant el CTFC, lidera un nou grup de treball en bioeconomia dins la xarxa ERIAFF

Actualment, el DARP està treballant per a la implementació i promoció de la bioeconomia a Catalunya els propers anys.

El director del CTFC, Antoni Trasobares, ha participat aquest dimecres a Florència en el nou grup de treball en Bioeconomia, en el marc de la sessió conjunta amb el grup de Regions Forestals i Innovació. Aquest grup, liderat per Catalunya, compta amb el suport d’altres regions, com Carèlia, la Toscana i Castella i Lleó.

Suposa la continuació de la línia de treball que es va iniciar el novembre de l’any passat, amb la celebració del Bioregions Fòrum. Aquest fòrum va estar organitzat pel CTFC, el DARP i l’ ERIAFF (Xarxa de Regions europees per a la Innovació en Agricultura, Alimentació i Forestal),  i va comptar amb la participació de prop de 200 persones.

Avui dijous, i sota el títol Promoció de les bioregions a Europa: enfocaments comuns, seguiment i implementació, organitzat per l’ERIAFF, Trasobares ha exposat el projecte de bioeconomia de Catalunya.

L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible té com a objectiu millorar el benestar, la prosperitat i la justícia social de les persones, tot garantint la protecció sostenible del planeta i dels seus recursos naturals. Demana canvis fonamentals en la forma en què la societat produeix i consumeix els béns i serveis, per mitigar el canvi climàtic, reduir els residus i la contaminació, i afrontar l’esgotament dels materials fòssils i no renovables.

Recentment la Comissió Europea ha actualitzat la seva estratègia respecte a la bioeconomia circular (“Una bioeconomia sostenible per a Europa: reforçant la connexió entre economia, societat i medi ambient. Comissió Europea, 2018”)

Les regions europees són molt diverses i es diferencien a nivell dels recursos naturals, de la disponibilitat de la biomassa i de les estructures econòmiques. En conseqüència, la bioeconomia adopta formes diferents en cada regió. Els reptes als quals s’enfronten les regions són similars i es pot aprendre molt de l’intercanvi d’experiències entre elles.

En aquest context, aquesta sessió de treball en Bioregions i Innovació forestal ha estat una oportunitat per compartir coneixements i experiències entre regions i actors de la interfície política-ciència-societat, establint les bases per a desenvolupar i implementar la bioeconomia a les diferents regions d’Europa de manera comuna. Entre d’altres temes, s’ha debatut sobre l’establiment i la consolidació de la xarxa de Bioregions; com coordinar millor l’estratègia europea amb les estatals i les regionals; la bioeconomia com a eina per a promoure paisatges més resilients als incendis forestals i a altres riscos; i com abordar millor el paper dels boscos i els serveis ambientals en les estratègies regionals de bioeconomia.

Last modified: 28 Març 2019