BLOGNEWS

Actuacions en el tram pilot del Besòs a Granollers

14 agost 2019

En el marc del projecte Life Alnus, durant aquest 2019 es duran a terme a Granollers diferents actuacions per a la restitució de l’hàbitat de la verneda en trams altament modificats, en cinc punts zona del Lledoner, Ponent, Parc Firal, Palou, i EDAR.

Consistiran en:

  • Alliberament fluvial del riu Congost: Es pretén incrementar la naturalitat hidromorfològica al riu Congost evitant un traçat totalment rectilini. Això afavorirà la creació de nous microhàbitats i l’increment de la diversitat biològica.
  • Millora de la connectivitat ecològica longitudinal, mitjançant l’eliminació de la part central d’algunes travesses de formigó presents a la llera.
  • Recuperació de l’hàbitat de la verneda. Es realitzaran 16 nuclis de bosquines dispersos per tot l’àmbit del projecte, dels quals n’hi haurà un de majors dimensions situat a la zona del Parc de Ponent.
  • Consolidació i millora ecològica de marges erosionats.

Last modified: 14 agost 2019