BLOGNEWS

Arrenca el projecte COOPTREE per a la Conservació de Recursos genètics forestals i la gestió forestal sostenible

26 març 2024

Del 20 al 22 de març s’ha celebrat la reunió d’inici del projecte Interreg SUDOE COOPTREE, que té com a objectiu dissenyar una estratègia transnacional per a la conservació dels recursos genètics forestals. Amb una durada de 36 mesos i un pressupost total de 3 147 943 €, aquesta iniciativa col·laborativa reuneix 17 socis i 10 associats de Portugal, Espanya, Andorra i França liderats per FORESPIR.

El principal objectiu del projecte és millorar el coneixement, la conservació i la gestió de les espècies forestals de major interès en el sud-oest d’Europa. Es busca també comprendre la capacitat d’aquestes espècies per a resistir a l’estrès hídric i la sequera, així com implementar accions pilot per a preservar i millorar la resiliència forestal en els territoris que participen en el projecte.

COOPTREE treballarà per a enfortir el coneixement sobre la localització, riquesa, diversitat i resiliència de les espècies forestals amenaçades a la regió. A més, es pretén desenvolupar una xarxa de boscos i plantacions on dur a terme accions pilot que capitalitzin el coneixement generat en experiències passades i generin accions experimentals i demostratives de gestió i restauració forestal.

Els grups de recerca de Gestió forestal sostenible i Genètica forestal del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) participen en el projecte proporcionant dades d’experiències passades relacionades amb la caracterització genètica d’espècies forestals, coneixements en hibridació i resistència al canvi climàtic, silvicultura de masses mixtes i restauracions forestals. Així mateix, el CTFC implementarà una acció pilot d’implementació de nous sistemes agroforestals.

El projecte COOPTREE representa un pas més cap a la protecció i valorització dels recursos forestals en el sud-oest europeu. S’espera que els resultats obtinguts contribueixin de manera substancial a la conservació i gestió sostenible dels boscos en aquesta àrea geogràfica clau.

 

Last modified: 26 març 2024