BLOGNEWS

Cap a un nou model de governança ambiental inclusiva a la Reserva de la Biosfera de l’Arganareda

27 desembre 2021

La revista Journal of protected mountain areas research and management publica un article sobre els processos de governança a la Reserva de la Biosfera de l’Arganareda del Marroc.

 

Els resultats de la investigació apunten a una xarxa complexa d’actors de la Reserva i a la importància de les xarxes informals de col·laboració en el desenvolupament dels plans d’acció.

 

La Reserva de la Biosfera de l’Arganareda és la primera reserva establerta al Marroc (1998), amb una extensió actual de 2,5 milions d’hectàrees i una població de més de 3 milions de persones. Dins dels seus límits hi ha la tercera ciutat més important del país, Agadir. La reserva està gestionada oficialment per l’administració forestal marroquina i no compta amb personal assignat en exclusivitat. En canvi, pel seu dia a dia l’administració forestal compta amb el suport d’investigadors, agències de desenvolupament, de cooperació i altres agents socials que intervenen en els processos de presa de decisions.

L’article està liderat per Mari-Carmen Romera, investigadora doctoranda de l’ICTA-UAB, i s’emmarca en la seva tesi doctoral, co-supervisada per la Dra. Roser Maneja. En la tesi, estudia la governança en reserves de la biosfera del Magrib, comunitats locals i agdals (sistemes ancestrals de maneig dels recursos naturals i governança local al Marroc). L’objectiu principal, diu Romera, és “identificar i millorar les sinergies que permetin una visió compartida del territori, abordant dues debilitats principals de les reserves de la biosfera a tot el món: la manca d’una governança eficaç i les deficiències en la seva implementació” .

L’article apunta que establir i mantenir una governança ambiental inclusiva a través de la diversitat d’actors, relacions, dinàmiques territorials i acords de responsabilitat és fonamental per a l’eficàcia de la implementació de la Reserva, i perquè els grups d’interès i les comunitats facin seva aquesta figura.

La reserva es percep com una gran oportunitat per a la majoria dels actors entrevistats. No obstant això, cal la voluntat política i un lideratge fort per al seu desenvolupament. El paper i l’abast de les dinàmiques informals i les interrelacions entre els actors són essencials a la Reserva de la Biosfera de l’Arganareda, i la seva contribució és vital per a la seva resiliència.

 

Més informació:

Mari-Carmen Romera, Feliu Lopez-i-Gelats, Pablo Dominguez, Said Boujrouf, Roser Maneja. Towards inclusive environmental governance in the Arganeraie Biosphere Reserve, Morocco. doi: 10.1553/eco.mont-13-sis38

Last modified: 27 desembre 2021