BLOGNEWS

CEBIOREF: nou projecte per produir biocombustibles, fertilitzants i sensors a partir de biomassa

20 gener 2023

El projecte pretén obtenir un ventall de productes d’alt valor afegit a partir de biomassa lignocel·lulòsica i contribuir al desenvolupament de biorefineries a Catalunya i a l’Estat espanyol. 

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) participa en un nou projecte del Ministeri de Ciència i Innovació per a la producció de biocombustibles, fertilitzants, precursors de bioplàstics i sensors a partir de biomassa lignocel·lulòsica. És un projecte que es desenvolupa dins el Mediterranean Wood Chemistry Lab del CTFC.

CEBIOREF és un projecte coordinat per la Universitat Rovira i Virgili i també compta amb la participació de la Universitat de Lleida. El projecte està finançat pels fons Next Generation de la Unió Europea a través del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 

L’objectiu és aconseguir una àmplia cartera de productes d’alt valor afegit obtinguts a partir de biomassa lignocel·lulòsica de pi, alzina i castanyer utilitzant diferents tecnologies per contribuir al desenvolupament de les biorefineries a Catalunya i a l’Estat espanyol. Les biorefineries són instal·lacions de processament que converteixen la biomassa en productes químics, biocombustibles i altres materials gràcies a l’ús de diferents tecnologies. L’existència de biorefineries que usin aquests recursos lignocel·lulòsics és escassa a Europa i a l’Estat Espanyol. Per això, la recerca per al seu desenvolupament pot ser estratègica, sobretot si es basa en biomassa típicament mediterrània, com és la que s’estudia en aquest projecte. 

La biomassa lignocel·lulòsica, la biomassa renovable més abundant, es considera una de les principals matèries primeres en el concepte de biorefineria, ja que la seva naturalesa no comestible no competeix amb els cultius alimentaris. La finalitat del projecte és aconseguir biocompostos a partir de biomassa de diferents espècies d’arbres. L’equip investigador vol produir molècules plataforma, com les anomenades hidroximetilfurfural, furfural o clormetilfurfural. A partir d’aquestes i de lignina pirolítica s’obtindran productes d’alt valor afegit com bioplàstics i bioadhesius per a aplicacions en diversos sectors com el químic, construcció en fusta, biocombustibles, aplicacions agrícoles i sensors de pressió i pH. 

També està previst elaborar una anàlisi del cicle de vida (ACV) i una anàlisi del valor del client potencial i del mercat amb l’objectiu de crear un mapa de biorefineries potencials per tal d’implantar aquest tipus de tecnologia a l’Estat espanyol. 

La recerca, a més de proporcionar nous coneixements tècnics i científics a la comunitat nacional i internacional, està enfocada en el propòsit de transició a l’economia circular, en la mitigació del canvi climàtic i en la prevenció i control de la contaminació. 

El projecte “Impuls a l’economia circular mitjançant el desenvolupament de processos de biorefineries a partir de residus locals de biomassa de fusta” (CEBIOREF, 7223129487-129487-28-521) està finançat per MCIN/AEI 10.13039/501100011033 i per la Unió Europea NextGenerationEU.

 

Last modified: 20 gener 2023