BLOGNEWS

Comença el projecte de recuperació de les vernedes a la zona mediterrània

28 juliol 2017

La setmana passada va tenir lloc al CTFC la reunió d’inici del projecte Life Alnus, centrat en millorar l’evolució de les vernedes mediterrànies. L’objectiu és invertir la regressió i la degradació d’aquesta espècie a Catalunya, per mitjà d’accions que es puguin aplicar més endavant a nivell mediterrani.

Per aconseguir-ho, es treballarà en tres zones pilot: les conques del Besós, de l’Alt Ter i de l’Alt Segre. Aquests espais inclouen 24 Zones d’Especial Conservació (ZEC) i un 45% de la distribució regional de l’hàbitat del vern.

Les accions estan plantejades per aconseguir el màxim impacte amb el mínim cost, deixant que l’hàbitat es reorganitzi per si sol a través d’actuacions clau. Es tindran en compte les problemàtiques específiques de cada zona: la desaparició dels grans boscos, la regulació hidrològica o la reintroducció de l’hàbitat en zones sobreexplotades, entre d’altres.

Per primera vegada es farà un acord amb una central hidroelèctrica per a l’alliberament del caudal necessari per fer pujar el nivell freàtic i millorar l’estat de conservació d’algunes zones de ribera concretes.

Life Alnus és un projecte  LIFE Nature & Biodiversity, i té una durada de quatre anys, fins el mes de juny de 2021. Són socis del projecte el CTFC (que n’és el coordinador), l’Agència Catalana de l’Aigua, la Fundació Universitària Balmes – CERM – Uvic- UCC (a través del Centre d’Estudis del Rius Mediterranis – CERM),  la Fundació Catalunya La Pedrera, l’Ajuntament de Granollers  i MN Consultors en Ciències de la Conservació SL.

Els socis del projecte en acabar la reunió

 

Last modified: 6 abril 2018