BLOGNEWS

Comença el projecte H2020 ONEforest, per a una gestió forestal comuna

19 juliol 2021

El CTFC és un dels socis del projecte i liderarà el grup de treball sobre silvicultura i gestió dels boscos mediterranis. També participa en els grups d’aprofitament i restauració forestal i de governança i demandes socials.

 

ONEforest contribuirà a la mitigació del canvi climàtic i a impulsar la transició de la bioeconomia i a assolir el Pacte Verd Europeu. S’implantarà en quatre regions europees: boscos mediterranis, boscos alpins, boscos continentals, i boscos boreals / hemiboreals.

 

ONEforest vol ser un sistema de suport a la presa de decisions multicriteri per a una gestió forestal comuna, que enforteixi la resiliència forestal, harmonitzi els interessos de les parts implicades i garanteixi fluxos de fusta sostenible. Està coordinat per la Universitat Tècnica de Ciències Aplicades de Rosenheim (Alemanya) i compta amb el CTFC com a soci que lidera el grup de treball sobre silvicultura i gestió dels boscos mediterranis. També participa en els grups d’aprofitament i restauració forestal i de governança i demandes socials.

Els ecosistemes forestals cobreixen el 42% de la superfície terrestre total de la Unió Europea i s’estan fent grans esforços per facilitar un augment de múltiples serveis dels ecosistemes forestals. El sector forestal pot contribuir en gran mesura a la mitigació del canvi climàtic a través de l’emmagatzematge de carboni, de l’impuls a la bioeconomia i a assolir el Pacte Verd Europeu.

No obstant això, aquests ecosistemes es veuen afectats per condicions climàtiques ràpidament canviants com les sequeres prolongades, pluges intenses, tempestes freqüents i intenses, plagues i incendis forestals. Per abordar aquests conceptes futurs de la gestió de la silvicultura, les operacions forestals i el subministrament de fusta, tots els actors de la cadena de valor de la fusta forestal hauran de crear un sistema comú en la gestió forestal del futur.

ONEforest abordarà aquest desafiament mitjançant el desenvolupament d’un sistema que permeti donar suport a la presa de decisions per a una gestió forestal comuna. Per a fer-ho, tindrà en compte diversos criteris que permetran a les diferents parts interessades en el sector forestal prendre decisions estratègiques a llarg termini d’acord amb els seus objectius individuals, com aspectes ambientals, socials o econòmics. D’aquesta manera, les persones propietàries de boscos podran avaluar quina forma d’ordenació forestal és avantatjosa per als seus objectius en les condicions ecològiques i econòmiques actuals i futures.

 

El projecte es durà a terme en quatre regions europees que actuaran com a casos d’estudi, sent aquestes els boscos mediterranis, boscos alpins, boscos continentals, i boscos boreals / hemiboreales. Aquestes zones pilot serviran per estudiar pràctiques de maneig silvícola resilients al clima i nous mètodes de sembra i plantació. Tots els resultats obtinguts en aquests casos d’estudi per regions seran transferibles i aplicables a tot Europa.

A llarg termini, tots els resultats de ONEforest seran implementats en la mesura que sigui possible en els processos d’establiment de nous models forestals, i s’integraran en la Xarxa Internacional de Models Forestals.

Les solucions que implementarà el projecte ONEforest permetran obtenir múltiples beneficis, com augmentar la resiliència a llarg termini dels sistemes de producció forestal i les seves cadenes de valor, enfortir la protecció i restauració de la biodiversitat d’aquests ecosistemes, adoptar accions que ajudin a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, fomentar l’increment de llocs de treball verds, i eliminar barreres existents entre els diferents actors de la gestió forestal.

El projecte

El projecte Horitzó 2020 ONEforest – Sistema de suport a la presa de decisions multicriteri per a una gestió forestal comú que enforteixi la resiliència forestal, harmonitzi els interessos de les parts implicades i garanteixi fluxos de fusta sostenible – ha començat oficialment aquest mes de juny.

Té una durada de tres anys, finalitzarà el mes de juny de 2024. Compta amb 19 socis de 8 països d’Europa, i un pressupost global de prop de 5,2 milions d’euros.

El projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea en virtut de l’acord de subvenció núm. 101.000.406.

Last modified: 19 juliol 2021