BLOGNEWS

Comparació de les estratègies davant de sequeres en pins i roures

5 maig 2023

El canvi climàtic està produint canvis en el règim de precipitacions i temperatura global, allargant i fent més freqüents els períodes de sequera. Per conèixer millor com poden respondre els boscos a l’estrès hídric, la investigadora del grup de Boscos i Aigua del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) Paula Martín Gómez, ha publicat a la revista Tree Physiology un article sobre les diferents estratègies de captació i emmagatzematge d’aigua en pi roig (Pinus Sylvestris) i roure de fulla petita (Quercus faginea). 

L’equip de recerca va sotmetre a dos cicles de sequera a diversos arbres en testos de cada espècie per després regar-los amb aigua marcada isotòpicament i monitoritzar els canvis en el seu comportament fisiològic. 

Els resultats de l’estudi mostren que aquestes espècies han desenvolupat estratègies diferents per fer front a períodes d’escassetat de pluges. D’una banda, el pi roig té un gran control sobre els seus estomes, que es tanquen ràpidament en detectar la manca d’aigua i es tornen a obrir una vegada les condicions hídriques s’han restablert. Posseeix així un comportament estalviador que li permet protegir-se de la cavitació (col·lapse dels vasos conductors) i evitar la dessecació de fulles, branques i tronc. Associat a aquest comportament, el pi desenvolupa en general sistemes radiculars més superficials que aprofiten la intermitència de la precipitació. D’altra banda, els roures presenten una estratègia molt més malbaratadora amb baix control sobre els seus estomes, que es mantenen oberts durant els períodes més llargs de sequera, fent-los més sensibles a la cavitació i deshidratació dels teixits. Un cop afectats per la sequera els costa més recuperar-se i és per això que, de manera generalitzada, desenvolupen un sistema radicular profund que garanteixi fonts d’aigua més estables. 

“Conèixer en profunditat el comportament de les diferents espècies ens permetrà desenvolupar millors propostes de gestió forestal per fer front als canvis climàtics del futur”, explica Martín, primera autora de l’estudi. 

Més informació:  

Paula Martín-Gómez, Ulises Rodríguez-Robles, Jérôme Ogée, Lisa Wingate, Domingo Sancho-Knapik, José Peguero-Pina, José Victor Santos Silva, Eustaquio Gil-Pelegrín, Jesús Pemán, Juan Pedro Ferrio, Contrasting stem water uptake and storage dynamics of water-saver and water-spender species during drought and recovery, Tree Physiology, 2023;,  https://doi.org/10.1093/treephys/tpad032 

Last modified: 21 juny 2023