BLOGNEWS

Consciència i governança sobre rius i riberes: com consensuar-ne l’ús sostenible

26 gener 2021

Els espais fluvials són ecosistemes d’una enorme complexitat, tant pel que fa a la seva ecologia com per la seva gestió. En el marc del projecte LIFE ALNUS per a la recuperació i millora de les vernedes a Catalunya, del qual el CTFC és soci,  s’han organitzat diverses aules de debat amb l’objectiu de discutir sobre una millor governança dels rius i boscos de ribera amb els diferents sectors socials implicats.

Amb l’ajuda de l’empresa ARC Mediació, s’han dissenyat cinc aules de debat amb temàtiques ben diverses, però  totes amb un impacte directe en la conservació i millora dels boscos de ribera i els espais fluvials: la custòdia del territori, els cabals ambientals, la governança municipal, les activitats recreatives i la gestió forestal de les riberes. Els sectors implicats en cada cas són les entitats, científiques i tècniques ambientals, empreses hidroelèctriques, administracions públiques (Agència Catalana de l’Aigua i ajuntaments, administració forestal, entre altres), pescadors i altres organitzacions recreatives, propietaris rurals i gestors forestals.

El procediment és discutir els diferents aspectes que preocupen a cada sector, arribar a uns consensos pel què fa a diverses temàtiques al voltant dels rius i donar a conèixer els valors, usos, serveis ecosistèmics i complexitat dels espais fluvials de Catalunya. De moment, s’han dut a terme tres de les cinc aules. El resultat ha estat molt profitós, i es redactarà un decàleg de propostes consensuades per cada una de les aules, entre totes les persones participants, per avançar en la millora dels ecosistemes fluvials.

Aquests decàlegs són un exemple clar que els debats de proximitat, assenyats i pro positius són capaços de generar l’entesa entre empreses mini-hidràuliques i ecologistes, entre gestors i propietats privades, entre especialistes i ens municipals, etc.  Durant els propers mesos d’hivern, es duran a terme les dues últimes aules de debat, que s’espera que també siguin tot un èxit.

El decàleg estarà disponible a la web del projecte, un cop finalitzades totes les aules de debat.

Trobareu tota la informació a la web del projecte

Last modified: 26 gener 2021