BLOGNEWS

Cremes prescrites: una eina efectiva per millorar la resistència dels boscos a incendis i sequeres 

30 novembre 2022

Les simulacions de resistència a sequeres i incendis realitzades pels investigadors inclouen dades reals de l’estructura forestal a escala arbòria i de sotabosc. 

Les cremes del sotabosc contribueixen a millorar la resistència dels boscos a incendis i sequeres. 

Investigadors i investigadores del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), en col·laboració amb el CREAF, han liderat un estudi per entendre millor l’efecte de diferents tractaments forestals en la resistència de boscos de pinassa a sequeres i incendis, i han comprovat que el sotabosc hi juga un paper rellevant. 

Els tractaments forestals estudiats inclouen aclarides de diferent intensitat, tractament mecànic del sotabosc i crema prescrita de les restes. En tres localitats de la xarxa de parcel·les demostratives del Centre de la Propietat Forestal al Solsonès es va desbrossar mecànicament el sotabosc i es van fer dos tipus d’aclarida en el marc dels projectes LIFE Demorgest i LIFE Pinassa: aclarida d’alta intensitat (cobertura de capçada final del 50%) i de baixa intensitat (cobertura de capçada final del 75%). A banda, en una meitat de cada zona es va fer una crema prescrita de les restes. Cinc anys després dels tractaments forestals, gràcies al projecte LIFE Climark, s’han avaluat els efectes de la gestió sobre el risc d’incendi i la disponibilitat d’aigua per als pins de més alçada mitjançant simulacions a partir de dades de camp que inclouen l’estructura forestal a escala arbòria i de sotabosc 

Els resultats indiquen que els tractaments forestals contribueixen en la resistència del bosc a ambdues pertorbacions en comparació a la no gestió, i a més evidencien que quan el sotabosc s’ha tractat amb crema prescrita, la resistència dels boscos és major. Les cremes prescrites redueixen el creixement del sotabosc durant els anys que segueixen la gestió i, per tant, també redueixen la competència per l’aigua que el sotabosc suposa pels arbres i la quantitat de combustible disponible que pot cremar durant un incendi. Els resultats d’aquestes simulacions es comprovaran en un futur analitzant el creixement i l’eficiència en l’ús de l’aigua dels arbres de més alçada en anys secs en funció del tractament. “Ens esperàvem que la intensitat d’aclarida seria el factor que més influencia en la vulnerabilitat del bosc a sequeres i incendis, però les simulacions van indicar que el sotabosc també hi juga un paper molt important: el tractament que més contribueix a la resistència és el que combina aclarida de l’arbrat amb crema prescrita del sotabosc”, explica Lena Vilà, investigadora del CTFC i autora principal de l’article. Ara, en el marc del projecte HoliSoils, s’està estudiant si la crema de restes té efectes no desitjats sobre el sòl. De moment, l’equip investigador conclou que la gestió forestal, sobretot acompanyada de la crema de restes, millora la resistència dels boscos de pinassa del Solsonès tant a un incendi com a una sequera extrema.  

 

Més informació:  

Vilà-Vilardell, L.; De Cáceres, M.; Piqué, M.; Casals, P. (2022) Prescribed fire after thinning increased resistance of sub-Mediterranean pine forests to drought events and wildfires Forest Ecology and Management, 527, 120602. DOI: 10.1016/j.foreco.2022.120602  

Last modified: 30 novembre 2022