BLOGNEWS

El CTFC participa en la redacció del Codi de bones pràctiques en l’organització i celebració de curses i marxes per muntanya

7 juny 2017
Reunió del Grup de Treball (febrer 2017)

Reunió del Grup de Treball (febrer 2017)

Divendres passat es va fer la presentació pública del document que té com a objectiu garantir un desenvolupament responsable de les curses i marxes per muntanya, tot reduint els seus impactes ambientals i potenciant les oportunitats que representen per al territori. El Codi és fruit d’un procés participatiu buscant el consens d’un ampli ventall d’agents implicats en la gestió i conservació dels terrenys forestals i l’organització i celebració de les curses i marxes.

El CTFC ha col·laborat en el procés de redacció del document aportant l’experiència en processos de participació i governança. La iniciativa arrenca a les jornades que es van celebrar a Solsona el juny de 2014 de la mà de la Fundació del Món Rural, sobre el repte que l’augment de les curses de muntanya i altres activitats recreatives suposaven per la gestió dels espais forestals, la conservació de la biodiversitat i la valorització del territori. D’aquelles jornades ja es va manifestar la necessitat de disposar d’un codi de bones pràctiques que integrés la visió del conjunt d’actors del territori, i orientés sobre aquells aspectes a tenir en compte per fer-ne un ús responsable i compatible amb els valors del medi natural.

Moment de la presentació

Al llarg de dos anys, el Codi s’ha desenvolupat en el marc d’un Grup de treball promogut per la Fundació del Món Rural on els actors relacionats amb l’organització i promoció dels esdeveniments, la propietat dels terrenys forestals, la gestió del medi forestal, els espais protegits i de la conservació de la biodiversitat, la protecció civil i gestió de l’emergència i les administracions locals entre altres, han estat representats. Amb aquesta iniciativa es posa de relleu la necessitat d’ampliar l’abast de la gestió dels espais forestals que ha de ser capaç d’incorporar de forma adient les noves demandes socials i la realitat dels actors del territori; tot un repte que amplia els horitzons de la governança dels espais forestals que desenvolupa el CTFC. Segons Eduard Plana, expert en política forestal i governança ambiental que ha participat en la iniciativa des de l’inici “El Codi expressa una realitat forestal tan vigent com la dels arbres i la fusta que se’n treu o la biodiversitat que acullen. El seu objectiu últim és anticipar-se a possibles conflictes que poden aparèixer. El procés participat te l’avantatge de donar a conèixer la realitat i necessitats dels diferents actors i enfocar-se cap a un objectiu comú, el que ha permès que totes les parts es facin seu el document”.

Reunió del Grup de Treball (febrer 2017)

Joan Rovira, secretari general del Consorci Forestal de Catalunya, ha celebrat la iniciativa, ja que considera que era una assignatura pendent. “Quan des de la FMR i el CTFC es va proposar treballar en aquest codi, de seguida hi vam voler participar, ja que el 80% dels terrenys forestals per on passen les curses és privat, i la propietat en quedava sempre al marge a l’hora d’autoritzar-les. Per primera vegada, es fa visible la figura del propietari i es posa al seu lloc”. També ha manifestat que espera que les bones pràctiques s’estenguin a altres activitats que també es duen a terme en espais forestals, com les curses de bicicletes, etc.

El Codi vol ser un document de referència pels organitzadors dels esdeveniments però també al servei dels ajuntaments i altres administracions locals, associacions de propietaris forestals, òrgans gestors d’espais naturals o ens de promoció turística sobre els requeriments que aquests esdeveniments haurien de tenir en compte per portar-se a terme de forma responsable i sostenible. Promoure el coneixement i el respecte cap a la propietat forestal (sigui pública o privada), minimitzar l’impacte sobre el medi i prevenir possibles conflictes al territori són alguns dels objectius que se’n deriven. A més, posa en valor els múltiples beneficis que suposa per al territori fer un ús responsable dels entorns forestals i naturals i identifica els possibles impactes positius que aquestes activitats poden tenir per al territori, com ara la promoció dels espais naturals, la valorització econòmica dels entorns forestals i la difusió de valors de responsabilitat i respecte a la natura.

El document del Codi de Bones Pràctiques i tota la informació relacionada està disponible a la pàgins de la Fundació del Món Rural, i es pot descarregar aquí .

Last modified: 16 febrer 2018