BLOGNEWS

El risc de gelades de finals de primavera ha augmentat a Europa en els últims 60 anys

11 maig 2020

Un grup internacional format per uns 50 investigadors i investigadores ha analitzat els casos de gelades de finals de primavera entre 1959 i 2017 així com les estratègies de resistència que tenen les espècies llenyoses de l’hemisferi nord. Aquest estudi pretén entendre i interpretar la manera en què els arbres s’adapten per minimitzar el dany de les gelades a les seves fulles i per predir la vulnerabilitat dels boscos davant del canvi climàtic.

 

El CTFC i la Universitat de Lleida són les úniques institucions de l’Estat espanyol que hi participen, de la mà de Sergio de Miguel, professor, investigador i membre del Comitè Directiu de la Global Forest Biodiversity Initiative (GFBI). Les dades que es centralitzen i gestionen des del GFBI Hub, dirigit per de Miguel, han estat fonamentals per dur a terme aquest estudi.

L’article, publicat aquest dilluns a la prestigiosa revista científica PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), ha estat liderat per investigadors del ETH de Zurich.

Segons els resultats de l’estudi, és a Europa i Àsia oriental on s’ha donat el major augment de gelades primaverals que causen danys a les fulles. Les dades revelen que el 35% i el 26% de les regions forestals d’Europa i Àsia, respectivament, estan cada vegada més amenaçades pels danys de les gelades, mentre que això només passa en el 10% d’Amèrica de Nord, regió en què les gelades han sigut tradicionalment més comunes.

Els resultats obtinguts a partir de l’estudi permeten detectar les regions forestals especialment vulnerables als danys causats per les gelades de principis de temporada si continuen les tendències climàtiques actuals. Aquests resultats poden ajudar a orientar l’adopció de decisions en matèria d’ordenació de la terra, silvicultura, agricultura i política d’assegurances.

Les gelades de finals de primavera són el principal causant de pèrdues econòmiques a l’agricultura

Les gelades tardanes, que es donen quan les temperatures baixen sota zero a finals de la primavera, es troben entre els fenòmens extrems més crítics en les regions temperades i boreals. El dany que provoquen als teixits afecta en gran mesura al creixement, a la capacitat competitiva i als límits de distribució de les plantes.

A Amèrica del Nord i Europa, els danys causats per les gelades tardanes als cultius i els arbres causen més pèrdues econòmiques a l’agricultura que qualsevol altre perill relacionat amb el clima.

A més de les conseqüències negatives per a l’agricultura i la silvicultura, els danys per gelades a les plantes contribueixen a l’augment dels nivells de CO2 a l’atmosfera com a resultat de la disminució de la fotosíntesi.

Per tant, la informació quantitativa i espacialment explícita sobre l’abast i la gravetat d’aquestes gelades és essencial per orientar l’elaboració de models climàtics, l’agricultura, la silvicultura i l’adopció de decisions ambientals.

Més informació: Late spring-frost risk between 1959 and 2017 decreased in North America, but increased in Europe and Asia. 

Foto: Danys de les gelades tardanes en els arbres. Jardí Botànic de Munich (2020) Autor: Constantin Zohner

 

 

Last modified: 11 maig 2020