BLOGNEWS

Els efectes de la natura en la promoció de la salut, al projecte Forests For Health

8 maig 2021

Forests For Health és un projecte Erasmus + que té l’objectiu de professionalitzar la formació  en l’ús de la natura per a la promoció de la salut i en la gestió forestal sostenible.

 

Aquestes formacions podran conscienciar el públic en general sobre la multifuncionalitat dels boscos i els seus beneficis per a la salut humana i el benestar.

 

L’objectiu del projecte és la professionalització de les persones formadores en l’ús de la natura per a la promoció  de la salut, a través d’un programa de formació estandarditzat desenvolupat per persones expertes de diferents sectors, entre ells el forestal.

Aquest programa de formació integrarà l’experiència de professionals que treballen en l’àmbit forestal i el de la salut humana en diferents països d’Europa. Totes les activitats es basaran en el respecte pel medi ambient, la connexió amb la natura, el seu impacte en el benestar i la conscienciació sobre la gestió forestal sostenible.

El projecte s’ha elaborat en base a dos eixos: la salut i  la gestió forestal sostenible. Alguns països han començat a organitzar activitats relacionades amb la salut en entorns naturals. Aquestes estan dirigides al públic en general, motivats per la idea que la reconnexió amb l’entorn natural aporta beneficis psicològics, físics i socials. Fins ara, aquests programes no s’han basat en la ciència empírica i molts s’han executat sense comprendre ni respectar la preservació i conservació de l’entorn.

Actualment, el 80% de la població europea viu en ciutats. Les dades empíriques indiquen que la urbanitat està associada a un major risc de depressió clínica i d’esgotament laboral. Com a resultat d’un augment de la consciència entre la població general de la necessitat de protegir els entorns naturals, moltes persones perceben el bosc com l’últim refugi de la natura salvatge. Això fa que algunes vegin els boscos com a llocs que han d’estar protegits. Aquesta posició pot topar amb la gestió sostenible dels boscos, sobretot pel que fa als aprofitaments forestals. Cal conscienciar al públic en general sobre la multifuncionalitat dels boscos i els seus beneficis.

El projecte Forests for Health reuneix centres de formació forestal especialitzats, i centres de recerca i instituts amb experiència amb els boscos en relació a la salut humana.  Compta com a socis amb nou entitats de set països, entre elles el CTFC, i es durà a terme fins a finals d’agost del 2023.

Last modified: 10 maig 2021