BLOGNEWS

En marxa MatoSeg, un estudi dels efectes de la sequera en els matollars

19 febrer 2021

MatoSeg és la xarxa de detecció, predicció i seguiment dels efectes de la sequera sobre l’estructura i biodiversitat de formacions arbustives mediterrànies de l’est peninsular

El CTFC porta a terme el projecte, amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

El CTFC ha posat en marxa MatoSeg. La finalitat del projecte, que compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, és establir un sistema de detecció, predicció i seguiment dels efectes de les sequeres intenses i recurrents sobre l’estructura i biodiversitat de comunitats arbustives mediterrànies de l’est peninsular (Catalunya, Aragó i Comunitat Valenciana).

Per a fer-ho, es durà a terme un inventari de la composició i estructura vegetal de les parcel·les de seguiment, amb l’objectiu de predir els efectes d’un episodi de sequera sobre el balanç hídric de comunitats arbustives.

 

En la segona fase del projecte, s’establirà un sistema d’alerta dels efectes d’episodis de sequera intensa sobre la composició i estructura vegetal de les parcel·les de seguiment, per a la conservació dels matollars mediterranis en un marc de canvi climàtic i d’usos del sòl.

L’augment de la freqüència i durada dels episodis extrems de sequera constitueixen les causes de la pèrdua accelerada de biodiversitat i degradació del funcionament de molts ecosistemes. Els efectes sobre les formacions arbustives mediterrànies són menys coneguts. S’ha observat en els darrers anys un decaïment important d’algunes espècies llenyoses. Això pot donar lloc a una pèrdua de biodiversitat i les seves funcions associades, la proliferació d’algunes espècies herbàcies i l’augment del risc d’incendi.

El projecte es durà a terme entre 2021 i 2022. Compta amb la participació i col·laboració de l’equip del Servei de Prevenció d’Incendis i del cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, que aporten el seu coneixement i experiència de més de 20 anys sobre la dinàmica de la humitat en matolls, i els departaments de Medi Ambient i lluita contra incendis dels governs de la Comunitat Valenciana i d’Aragó, que participen en la recerca de parcel·les de seguiment.

Foto de la notícia: zona de Quercus rotundifolia amb Buxus sempervirens afectada per sequera (octubre 2016). Serra del Montsec, Catalunya.

Last modified: 19 febrer 2021