BLOGNEWS

Es consolida el grup de treball del projecte europeu Interreg BIO4ECO que ajudarà Catalunya en la transició cap a la bioenergia

10 març 2017

El projecte BIO4ECO, liderat pel CTFC i el Departament d’Agricultura, permetrà establir les bases de futures estratègies integrades i programes per a la bioenergia

Augmentar la quota d’energies renovables sobre el conjunt i tenir en compte la bioeconomia en tota la planificació i presa de decisions són aspectes claus en aquesta transició

Solsona, 10 de març de 2017. Una trentena de persones, relacionades amb l’àmbit de la bioenergia i la biomassa, es van donar cita en el marc de la Fira de la Biomassa de Vic. El grup de treball, format a partir del projecte BIO4ECO, va establir el full de ruta per tal d’assolir l’objectiu marcat per l’estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola: augmentar la quota d’energies renovables fins a 600.000 tones de biomassa per al 2020.

Les reunions portades a terme pel grup de treball d’aquest projecte permeten assolir i integrar millor el coneixement que es va generant al llarg del projecte així com les lliçons apreses a partir de l’intercanvi d’experiències.

reunió grup BIO4ECO

El grup de treball durant la reunió realitzada durant la Fira de la Biomassa, Vic

A més de parlar de l’estratègia catalana, la reunió també va servir per remarcar la importància del component agrícola i del potencial de les granges en relació a la producció de biomassa. De la mateixa manera, també es va fer incís en la necessitat de proveir assistència tècnica, informació i finançament als petits actors que, tot i el seu interès, no tenen capacitat per dur a terme les instal·lacions de biomassa. Es va destacar també que per consolidar i potenciar el mercat industrial de la bioenergia, cal que es garanteixin qualitat, estabilitat dels preus i regularitat del subministrament.

La necessitat de disposar d’agents d’ocupació i desenvolupament per a la biomassa, el rol de les empreses de serveis energètic i les dificultats del sector forestal al moment d’obtenir permisos per realitzar infraestructures relacionades amb la biomassa van ser altres dels temes tractats durant la trobada.

L’objectiu de fons és la transició cap a una economia baixa en carboni

La delegació catalana del projecte BIO4ECO s’encarrega de millorar el propi instrument polític que promou la producció i el consum d’energia natural i renovable. Aquest és un dels objectius del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de Catalunya: la transició cap a una economia baixa en carboni.

FEDER Catalunya 2014-2020 persegueix impulsar el creixement econòmic de la regió i contribuir a assolir els objectius d’Europa 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. El FEDER és un instrument financer de la Comissió Europea, i la finalitat del qual és l’ajuda al desenvolupament econòmic de certes regions de la Unió Europea.

Més informació a: http://www.interregeurope.eu/bio4eco/

Last modified: 2 març 2018