BLOGNEWS

ForestED: nou projecte per a impulsar la gestió forestal sostenible i la bioeconomia

25 març 2024

El projecte destaca pel seu enfocament innovador en la col·laboració entre la indústria forestal i la construcció, promocionant l’economia circular i la sostenibilitat ambiental.

ForestED desenvoluparà prototips experimentals innovadors per a l’edificació mitjançant l’aplicació de tecnologies de fabricació digital avançades en l’edificació.

El projecte ForestED es desenvoluparà a Catalunya i Galícia analitzant diferents espècies forestals arbòries presents en boscos naturals fusters amb possibilitats d’aprofitament. Les espècies forestals estudiades seran el castanyer (Castanea sativa), el faig (Fagus sylvatica) i el pi pinyer (Pinus halepensis) a Catalunya, i el roure (Quercus robur), el castanyer (Castanea sp.) i el bedoll (Betula celtibérica) a Galícia. Aquestes fustes seran objecte d’estudi a través de prototips experimentals innovadors per a l’edificació, tenint en compte aspectes físic-mecànics, durabilitat i comportament tècnic. S’avaluarà l’impacte obtingut i es realitzaran recomanacions i anàlisis del potencial de la proposta en els diferents territoris.

L’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC) coordinarà el projecte, en què també participen el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), Asociación Forestal de Galicia (AFG) i el Consorci Forestal de Catalunya (CFC). ForestED compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

El projecte ForestED destaca pel seu enfocament innovador en la creació de sinergies entre la indústria forestal i el sector de la construcció, promocionant l’economia circular i la sostenibilitat ambiental a llarg termini. La col·laboració interdisciplinària entre arquitectes, científics forestals i experts en tecnologia permetrà abordar els reptes actuals en la gestió forestal i l’edificació sostenible, contribuint així a la mitigació del canvi climàtic i la conservació de la biodiversitat mitjançant pràctiques innovadores i l’ús responsable dels recursos naturals. Al llarg del projecte es realitzaran tallers i cursos de formació, un documental i una exposició itinerant.

Last modified: 9 abril 2024