BLOGNEWS

Fórmules matemàtiques per estimar el combustible vegetal dels arbusts mediterranis

23 setembre 2019

Un estudi desenvolupat pel CTFC i el Servei de Prevenció d’Incendis Forestals de la Generalitat de Catalunya presenta noves equacions que permeten calcular la biomassa dels arbusts mediterranis a partir de mesures de recobriment i alçada, tant a nivell individual com per al conjunt d’un rodal.

En ecosistemes propensos als incendis, com els boscos mediterranis, els arbusts tenen una gran capacitat de propagar el foc quan s’encenen. . Per tant, estimar la seva abundància és important per avaluar la vulnerabilitat dels boscos catalans. No obstant això, la riquesa d’espècies arbustives i la seva diversitat de formes fa difícil estimar la seva biomassa i, per tant, la seva càrrega de combustible.

El mètode presentat  en aquest estudi inclou un conjunt d’equacions que permeten calcular la biomassa de les principals espècies arbustives mediterrànies. L’estudi que recull aquestes equacions, també anomenades al·lometries, es publica a la revista Annals of Forest Science.

Segons expliquen Miquel De Cáceres i Pere Casals, autors de l’estudi, “aquests resultats permeten estimar la càrrega de combustible arbustiu ja sigui a partir de la mida de plantes individuals com a partir de dades de vegetació menys detallades, com són les que es prenen en els inventaris forestals”. D’aquesta manera es facilita el càlcul, que sovint requeria de diferents mostrejos realitzats en diverses  fases que resultaven difícils d’aplicar a gran escala.

Aquest estudi és resultat de les tasques dutes a terme en el projecte COMBUSCAT, realitzat en el marc del contracte programa establert entre el CTFC i el DARP.

Dades sobre les principals espècies arbustives

L’estudi mostra equacions per a 26 espècies arbustives mediterrànies, que permeten estimar el pes de biomassa vegetal d’un individu a partir d’una mesura del seu recobriment i alçada. Per tal de tenir en compte la seva variació geogràfica, diferents grups de recerca van realitzar els mostrejos en 11 comarques diferents i així cobrir diversos punts de la geografia catalana.

A més, l’estudi també desenvolupa una metodologia que permet estimar la càrrega de combustible a escala de rodal, a partir d’una estima del recobriment de cada espècie arbustiva i la seva alçada mitjana. Tant la biomassa a escala d’individu com les estimes a nivell de rodal es poden calcular fàcilment mitjançant una eina de càlcul desenvolupada en llenguatge “R”  i el repositori Zenodo (De Cáceres et al. 2019).

Donat que el grau del perill d’un incendi forestal es troba en funció de la quantitat i del tipus de material combustible present, el seu estudi constitueix un factor clau per definir la vulnerabilitat dels ecosistemes davant d’aquests incendis.

 

Referència:

Scaling-up individual-level allometric equations to predict stand-level fuel loading in Mediterranean shrublands. De Cáceres, M., Casals, P., Gabriel, E., Castro X. Annals of Forest Science (2019) 76: 87. https://doi.org/10.1007/s13595-019-0873-4

 

Last modified: 24 setembre 2019