BLOGNEWS

Investigadors del CTFC participen en l’informe sobre incendis forestals de l’Oficina de Ciència i Tecnologia del Congrés dels Diputats

5 març 2024

L’Oficina de Ciència i Tecnologia del Congrés dels Diputats, coneguda com a Oficina C, ha presentat en la Cambra Baixa entre el 26 i 28 de febrer sis nous informes d’evidència científica que contextualitzen i resumeixin el coneixement científic multidisciplinari sobre sis temes de rellevància sociopolítica. Les temàtiques dels informes son: neurociència, malalties neurodegeneratives, incendis forestals, qualitat de l’aire, envelliment i desinformació.

Adrián Regos i Lluís Brotons, investigadors del programa de Dinàmica del Paisatge i Biodiversitat del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), han participat en l’elaboració de l’informe Incendis forestals i restauració de zones cremades. “Aquest tipus d’informe pot resultar una eina fonamental perquè els nostres polítics puguin prendre decisions de manera informada, amb un document que recopila de manera rigorosa l’evidència científica sobre incendis. Com a científic, és esperançador veure que els resultats del teu treball contribueixen a la presa de decisions en el poder legislatiu,” explica Regos.

L’informe de l’Oficina C sobre incendis abasta des de l’heterogeneïtat social i ecològica del territori espanyol, tant la prevenció com l’extinció i la gestió post-incendi, reconeixent l’important paper que poden jugar diferents polítiques sectorials, i els abordatges multi- disciplinaris.

Després de la presentació dels informes en una sessió oberta al públic en el Congrés, alguns dels experts que han participat en la seva elaboració van assistir també a reunions a porta tancada per a presentar els informes a diferents membres del Congrés dels Diputats. Durant les jornades de treball, els experts que han elaborat els informes i el personal parlamentari han compartit diferents sessions de formació en assessorament científic i sessions a porta tancada on debatre i intercanviar opinions respecte als continguts dels informes publicats.

“Es vital que s’incorpori l’evidència científica en els processos de presa de decisions per a desenvolupar polítiques més eficients i sostenibles, ambiental i socialment”, conclou Brotons, investigador associat al CTFC.

Sobre l’Oficina C

La Oficina C sorgeix en 2021 de la iniciativa ciutadana Ciència al Parlament. Està coordinada por la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) −fundació pública que depèn del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats− i la Secretaria General del Congrés dels Diputats.

La Oficina C elabora de manera imparcial i independent informes que recullen el consens científic i tècnic d’aquells temes d’interès per als diputats, els publica i els fa accessibles també per al públic general. Aquesta informació es coordina des de la Direcció d’Estudis, Anàlisis i Publicacions de la Secretaria General del Congrés i la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia.

Last modified: 13 març 2024