BLOGNEWS

José Salgado defensa la seva tesi doctoral en què ha desenvolupat eines informàtiques per a la planificació de la conservació

20 desembre 2023

Les aplicacions desenvolupades en aquesta tesi permeten millorar la planificació de la conservació de manera pràctica

José Salgado, estudiant de doctorat del grup de Presa de decisions ambientals del programa de Dinàmica del paisatge i biodiversitat del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), ha defensat la tesi “MIPing Complex Multi-Action Management Planning”, supervisada per Virgilio Hermoso, dimecres 20 de desembre a la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona.

La pèrdua de biodiversitat a escala global, com mostra el darrer informe de l’Índex Planeta Viu de WWF del 2022, la degradació de l’hàbitat i el canvi climàtic són desafiaments ambientals sense precedents. Abordar aquests problemes globals requereix un enfocament integral i multifacètic. Amb aquesta idea al cap, Salgado ha desenvolupat metodologies capaces de gestionar aquesta complexitat i oferir solucions efectives per a la planificació de la conservació.

Salgado ha centrat la seva recerca en el desenvolupament i l’ús de metodologies matemàtiques, com ara la Programació Sencera Mixta, per a la presa de decisions en la planificació de la conservació de la biodiversitat. Així, les aplicacions desenvolupades permeten planificar la gestió de múltiples accions, enfocaments innovadors i eines pràctiques per millorar les estratègies de conservació.

Una de les aplicacions desenvolupades ha sigut PrioriActions, una nova eina que permet dissenyar estratègies efectives de gestió de la conservació, indicant no només, on ubicar les accions de conservació, sinó també quines accions s’han de dur a terme a cada ubicació. La nova eina ha estat creada amb la idea de democratitzar el disseny d’estratègies de conservació de la biodiversitat mitjançant una aplicació de fàcil ús desenvolupada amb el llenguatge de programació R. PrioriActions suposa un avenç qualitatiu respecte a la planificació de la gestió de la biodiversitat actual, ja que permet refinar les recomanacions de gestió a un nivell no disponible fins ara.

La tesi proporciona idees i metodologies noves, eines pràctiques i avenços computacionals que milloren la presa de decisions als complexos escenaris de planificació de la conservació.

“Els progressos exposats en aquesta tesi tenen el potencial de facilitar la presa de decisions informada en la planificació d’estratègies de gestió de la conservació. A través de l’aplicació de l’optimització matemàtica, es busca propiciar la interacció entre dues disciplines científiques que, sovint, avancen de manera independent”, explica Salgado.

Last modified: 18 març 2024