BLOGNEWS

La distribució equitativa de les espècies dins d’una comunitat és clau per augmentar la productivitat forestal 

3 maig 2023

Una nova investigació mostra que la productivitat forestal no depèn només de quantes espècies diferents es troben en un bosc, sinó també de l’abundància relativa de les espècies.

Normalment, un nombre més gran d’espècies contribueix a augmentar la productivitat d’un ecosistema. Tanmateix, un nou estudi demostra que els efectes de la diversitat no són només resultat de la riquesa d’espècies. Si moltes espècies coexisteixen en un bosc, la distribució equitativa de l’abundància d’espècies és clau per a la diversitat i productivitat dels ecosistemes. 

La biodiversitat és un factor essencial per a la salut i la productivitat dels ecosistemes. En general, una major biodiversitat comporta una major productivitat. De fet, s’ha trobat que el nombre d’espècies d’un ecosistema es correlaciona positivament amb la productivitat forestal. Investigacions prèvies, però, també han assenyalat un límit en l’augment de la productivitat forestal per un nombre elevat d’espècies coexistents. Quin és el motiu?  

Sergio de Miguel, investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i professor de ciència forestal a la Universitat de Lleida, ha participat en una nova publicació a Journal of Ecology que aporta evidència a escala mundial que el nombre d’espècies, també conegut com a riquesa d’espècies, no és suficient per mesurar l’efecte de la biodiversitat en la productivitat forestal. La biodiversitat és producte de la riquesa d’espècies, però també de l’abundància relativa d’espècies a la comunitat (equitat). La equitat es refereix a la distribució de l’abundància d’espècies: per exemple, una parcel·la amb 50 arbres de cinc espècies, amb deu arbres de cadascuna es pot considerar equitativa. Al contrari, una parcel·la forestal amb 46 arbres d’una espècie, però amb només un arbre de cadascuna de les altres espècies es consideraria amb una distribució molt desigual. 

A partir de dades de més d’un milió de parcel·les forestals a tot el món, l’estudi mostra que hi ha una relació negativa entre la riquesa i la uniformitat de les espècies als boscos de tot el món. Per tant, els boscos amb un nombre elevat d’espècies tendeixen a tenir una distribució molt poc equitativa, amb unes poques espècies dominant la comunitat, mentre que la majoria d’espècies són rares. En aquests casos, la equitat en la distribució d’espècies serà més important per millorar la productivitat forestal que no pas augmentar el nombre d’espècies. 

“El nostre treball mostra com el nombre d’arbres d’una espècie és tan important com el nombre d’espècies que acull un bosc. Si volem augmentar la productivitat dels boscos, hem de tenir en compte l’abundància de les diferents espècies ”, subratlla de Miguel. 

En general, aquest estudi demostra la importància de la abundància entre espècies per augmentar en la diversitat i la productivitat dels boscos. En un moment en què es necessiten boscos diversos i productius per lluitar contra el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat, entendre el paper de l’abundància d’espècies és fonamental per guiar la conservació i la gestió dels ecosistemes. 

  

Més informació: https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2745.14098 

Last modified: 21 juny 2023