BLOGNEWS

La gestió de les emergències i la governança dels riscos naturals, eix del segon taller internacional del projecte NET RISK WORK

18 abril 2018

El taller ha ofert un espai d’intercanvi de coneixements sobre incendis forestals, inundacions, tempestes i allaus, amb especial èmfasi en la fase de la gestió de l’emergència, la participació social, la comunicació del risc i el desenvolupament de polítiques de mitigació

En el marc del projecte NET RISK WORK, coordinat pel grup de Política Forestal i Governança del Risc del CTFC, s’ha dut a terme el segon taller de gestió dels riscos naturals a Cagliari (Sardenya) amb la participació de més de 40 experts de diversos països europeus, incloent des de l’àmbit de la recerca al món operatiu.

 

 

 

 

 

Del 10 al 13 d’abril, s’han fet diverses presentacions i sessions de treball centrades en compartir experiències i lliçons apreses per millorar la capacitat de resposta front als reptes del canvi global en la gestió de quatre principals riscos naturals que afecten Europa. Les sessions s’han complementat amb tres sortides de camp sobre episodis d’incendis i d’inundacions. Es van analitzar les lliçons apreses en cada cas i es discutiren els reptes per avançar cap a societats més resilients.

 La capitalització del coneixement compartit durant el taller queda recollit en aquest enllaç, on s’hi poden trobar el conjunt de presentacions juntament amb les conclusions finals, que estaran disponibles en els pròxims dies.

El taller dóna continuïtat a la primera edició celebrada a la seu del CTFC, del qual també se’n pot consultar les presentacions i conclusions al següent enllaç del web del projecte.

El projecte NET RISK WORK

NET RISK WORK és un projecte de dos anys de durada (2017-2018) finançat pel Mecanisme de Protecció Civil de la UE, amb l’objectiu de promoure l’intercanvi de coneixement i la creació de xarxes al voltant de quatre grans riscos forestals europeus i les seves interaccions: incendis forestals, tempestes, inundacions i allaus.

El projecte promou l’intercanvi de coneixement sobre bones pràctiques en l’àmbit de la planificació i gestió dels riscos, tot aportant una millor comprensió de com aquests riscos interactuen en un context de canvi climàtic a tot Europa i què es pot aplicar a partir de les lliçons apreses.

 

Last modified: 8 maig 2018