BLOGNEWS

La gestió forestal basada en noves tecnologies ajuda a incrementar la producció de bolets

25 novembre 2022

Així ho mostren els resultats de l’avaluació del potencial de producció de bolets mitjançant la combinació de models predictius, optimització espacial i informació de teledetecció forestal basades en tecnologia LiDAR

 

Els models de producció de bolets es van integrar en la planificació forestal optimitzada i el resultat és un increment important en comparació amb les condicions actuals dels boscos

 

La tecnologia de teledetecció d’alta resolució aplicada al sector forestal és una font de dades molt important per avaluar la capacitat de producció dels boscos pel que fa als serveis ecosistèmics fusters i no fusters. En un estudi, publicat recentment per part dels investigadors Adrián Pascual (Universitat de Maryland) i Sergio de Miguel (investigador del CTFC i professor de la Universityat de Lleida) a Science of The Total Environment, es mostra l’avaluació dels beneficis potencials d’una planificació forestal basada en models de producció i tecnologia LiDAR amb l’objectiu d’augmentar la producció de bolets.

L’estudi es va desenvolupar en una zona forestal amb importants valors culturals i econòmics vinculats als bolets. Amb la tecnologia aplicada, es van avaluar diferents alternatives silvícoles per augmentar la producció de bolets, amb una planificació optimitzada a 5 anys, incorporant criteris i objectius temporals i espacials.

“La producció de bolets pot augmentar fins a un 18% sobre les condicions actuals si es tracta tota la zona”, comenta Adrián Pascual. Sergio de Miguel afegeix que “el model utilitzat integra criteris per optimitzar la selecció de rodals o zones d’actuació pels tractaments silvícoles, per tal de maximitzar el benefici en termes de producció conjunta de bolets i de fusta en la gestió forestal”. L’avaluació del potencial de producció proporciona informació valuosa per a la presa de decisions de gestió i planificació forestal per part dels responsables d’aplicar-les. “En aquest cas, s’ha centrat en els bolets, però la tecnologia aplicada permet fer valoracions del subministrament d’altres serveis ecosistèmics no fusters”, segons Sergio de Miguel.

Més informació:

Evaluation of mushroom production potential by combining spatial optimization and LiDAR-based forest mapping data. Adrián Pascual, Sergio de-Miguel, Science of The Total  Environment, Volume 850, 2022, 157980, ISSN 0048-9697,  https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.157980

Last modified: 25 novembre 2022