BLOGNEWS

La gestió forestal necessita adaptar-se als reptes del canvi global

16 desembre 2022

En un article publicat a Forest Ecology and Management s’analitza l’evolució històrica de la gestió forestal a  Espanya des de 1940 

 

Les tendències, estudiades a partir d’11 indicadors, mostren diferències significatives en la pràctica forestal entre les ecoregions forestals 

 

Investigadors del CTFC, de la Universitat de Lleida (UdL) i de l’European Forest Institute (EFI) han documentat i analitzat l’evolució de les pràctiques de gestió forestal a Espanya des de mitjans del segle XX. Espanya és un cas d’estudi interessant, per l’important increment de la coberta forestal durant els darrers 150 anys, la seva diversitat d’ecosistemes forestals i d’enfocaments de gestió.  

Per fer-ho, han estudiat 11 indicadors de la presa de decisions i pràctiques de gestió forestal. Sergio de Miguel, investigador del CTFC i professor de ciència forestal de la UdL, explica que “els boscos proporcionen infinitat de serveis essencials a la societat, i això fa que una gestió forestal sostenible i adaptativa que consideri i promogui el paper multifuncional dels boscos sigui d’una importància cabdal. Entendre com s’han gestionat i s’estan gestionant els boscos és essencial per conèixer com s’han configurat els paisatges forestals actuals i com es podria millorar la gestió per atendre millor totes les necessitats de la societat davant el canvi global”.   

A l’anàlisi realitzat també s’ha trobat clares diferències regionals. Els boscos de la zona atlàntica es gestionen d’una manera més adreçada a la producció, mentre que a les zones mediterrànies es tendeix a la protecció.  

Segons Enric Vadell, autor principal de l’estudi, “el nostre estudi mostra que les diferents decisions preses de gestió forestal a Espanya han evolucionat de manera diferent. Algunes mostren un canvi gradual cap a la progressiva integració de la multifuncionalitat dels ecosistemes forestals, d’altres cap a un tipus de silvicultura més intensiva i d’altres no han canviat gaire des dels anys quaranta del segle XX perquè van lligades a decisions com el tipus de regeneració, que en els nostres boscos és principalment natural”.  

Per Jesús Peman, professor i investigador de la UdL, els resultats obtinguts són una eina per avaluar pràctiques que ens acostin a una gestió adaptativa al canvi climàtic, com poden ser el nombre d’espècies presents en els boscos, o la necessitat d’orientar la millora genètica a varietats resistents a la sequera i a l’augment de temperatures. Per la seva banda, Hans Verkerk, investigador de l’EFI, assenyala que els resultats assolits permetran als científics comparar de manera objectiva la nostra gestió amb la resta de països europeus, mentre que Maitane Erdozain, investigadora del CTFC, subratlla que poder descriure i debatre les tendències permetrà anticipar cap on es dirigeix la gestió forestal així com quines decisions de gestió caldria reconsiderar d’acord amb els objectius nacionals de política forestal.  

 

Més informació:  

Enric Vadell, Jesús Pemán, Pieter Johannes Verkerk, Maitane Erdozain, Sergio de-Miguel. Forest management practices in Spain: Understanding past trends to better face future challenges.   Forest Ecology and Management, Volume 524, 2022, 120526, ISSN 0378-1127, https://doi.org/10.1016/j.foreco.2022.120526 

 (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112722005205 ) 

Last modified: 16 desembre 2022