BLOGNEWS

La integració del risc d’erosió en la gestió forestal a Catalunya, protagonista d’una tesi doctoral presentada a Finlàndia

12 març 2020

El Dr. José Ramón González Olabarria, del CTFC, ha dirigit la tesi

Mari Selkimäki va defensar la seva tesi doctoral la setmana passada a la Universitat Est de Finlàndia (UEF). Sota el títol Integrating erosion risk into forest management in Catalonia, Spain“, la tesi consta de tres estudis publicats en revistes d’impacte internacional. Per a la realització d’aquests estudis, va col·laborar activament amb investigadors del CTFC, principalment amb el seu director de tesi, José Ramón González Olabarria.

En la seva presentació, la Dra. Selkimäki va comptar amb la Professora Margarida Tome de l’ISA com a oponent i el professor Timo Pukkala (UEF) com a custodi.

De izquierda a derecha: Dr. José Ramón Gonzalez-Olabarria, Prof. Margarida Tome, Dra. Mari Selimäki, y Prof. Timo Pukkala. Foto de Blas Mola Yudego (profesor asociado de UEF e investigador asociado al CTFC)

D’esquerra a dreta: Dr. José Ramón Gonzalez-Olabarria, Prof. Margarida Tome, Dra. Mari Selimäki, i Prof. Timo Pukkala. Foto de Blas Mola Yudego (professor associat a la UEF  i investigador associat al CTFC)

En la seva tesi, Selimäki destaca el paper fonamental dels boscos com a protectors en la lluita contra l’erosió del sòl i la seva degradació. La recerca es va centrar en avaluar l’erosió en sòls forestals vinculada a variables forestals, i en integrar el risc d’erosió en la gestió i la planificació forestal.

La font de dades va ser l’Inventari Forestal Nacional d’Espanya, que va proporcionar registres d’erosió, així com mesures tradicionals d’arbres i parcel·les. Es van desenvolupar models per als nivells de rodals i paisatges per predir la probabilitat d’erosió. Els models es van integrar en un sistema d’optimització de simulació per avaluar les alternatives de gestió. Els resultats mostren que, a nivell de rodals, una major probabilitat d’ocurrència d’erosió de la superfície estava fortament relacionada amb el tipus de bosc i l’estructura del rodal.

Sobre la base dels models desenvolupats, la protecció contra l’erosió es va utilitzar com a objectiu de gestió en la planificació forestal multifuncional a nivell de rodals, juntament amb la producció de fusta i la diversitat estructural. Els resultats d’aquest treball poden ajudar a identificar àrees forestals vulnerables a l’erosió del sòl, així com a definir les alternatives de gestió que més s’ajusten a diversos objectius.

 

Last modified: 12 març 2020