BLOGNEWS

La integració del risc d’incendis forestals en l’urbanisme en el context del canvi climàtic

14 juny 2019

Marta Serra i Eduard Plana, del grup de Política Forestal i Governança del Risc del CTFC, en col·laboració amb en Rufí Cerdan (vinculat a la Universitat Autònoma de Barcelona i el Departament de Territori i Sostenibilitat), van participar al XI Seminari Internacional d’Investigació en Urbanisme, celebrat ahir a Barcelona.

Durant el seminari van presentar “La integració del risc d’incendis forestals en l’urbanisme: una aproximació normativa, analítica i pràctica per al cas de Catalunya”, que s’emmarca en una de les línies de treball del CTFC sobre els reptes que afronta la gestió del risc d’incendi forestal en l’actual context de canvi climàtic.

L’estudi parteix de la base que en els darrers anys hi ha hagut un desenvolupament notable de la capacitat d’anàlisi i gestió del risc d’incendis forestals. Té com objectiu analitzar les possibilitats d’integrar aquesta informació d’anàlisi en la planificació territorial i urbanística de Catalunya, considerant especialment la vulnerabilitat dels assentaments. Per a això, s’ha efectuat un examen dels instruments i els processos de planificació territorial i urbanística, així com de la informació disponible del risc, per identificar quines oportunitats planteja l’actual estructura normativa d’intervenció territorial per a incorporar en el seu sistema de presa de decisions el risc d’incendis forestals.

El tema va despertar un gran interès al seminari, i es van constatar les oportunitats que ofereix l’urbanisme sota el principi de condicionalitat; per exemple, sempre que es disposi de la informació del risc adaptada als seus requeriments operatius i també amb la robustesa jurídica adient. Malgrat no tenir capacitat executora, es va coincidir en l’important avenç d’incloure en la delimitació d’usos i activitats el risc d’incendis forestals com un primer pas imprescindible, i contribuir, des de l’urbanisme, a ser part de la solució.

També es va apuntar la importància d’establir un diàleg entre l’expertesa d’incendis forestals i del planejament per reconèixer conjuntament les oportunitats en base a la informació actualment disponible, així com els buits d’informació o eines d’anàlisi que caldria completar.

Imatge de l’inici de la notícia: Canvis en els usos del sòl al voltant de Montserrat. Font: ICGC

Last modified: 14 juny 2019