BLOGNEWS

La qualitat de l’estella de biomassa, clau per al bon funcionament de les calderes

2 desembre 2022

Al laboratori de biocombustibles del CTFC, se certifica la qualitat de l’estella, que garanteix el bon funcionament de les instal·lacions

 

L’arribada del fred i la pujada dels preus dels combustibles ha fet augmentar la demanda de calderes d’estella i pellets.

Per al seu bon funcionament, és important que el biocombustible que s’utilitza tingui una bona qualitat i compleixi amb els estàndards requerits. Les empreses productores d’estella estan obligades a etiquetar el seu producte on es declara la qualitat.

Des del CTFC s’ha impulsat la marca de garantia DBOSQ per a l’estella d’ús no industrial, en base a la norma UNE-EN ISO 17225-4. Aquesta marca garanteix als clients que estan consumint un producte de qualitat, estable en el temps i que compleix els requisits de traçabilitat de tota la cadena de subministrament. Al mateix temps, permet vetllar per a la reducció de les emissions de determinats contaminants atmosfèrics.

L’estella certificada DBOSQ significa utilitzar un biocombustible de qualitat i proximitat. Es controla la qualitat del producte segons els estàndards establerts (mida de les partícules, humitat, contingut en cendres, densitat a granel i poder calorífic net) i, alhora, s’implementa un sistema de traçabilitat que permet identificar la tipologia de la matèria primera, el seu origen geogràfic i el procés de producció.

Per a més informació visiteu DBOSQ o contacteu amb biomassa@ctfc.cat

 

 

Last modified: 2 desembre 2022