BLOGNEWS

La qualitat dels espais verds urbans pot promoure l’activitat física i reduir l’obesitat entre la ciutadania

2 febrer 2021

Un nou estudi suggereix que la qualitat dels espais verds urbans té un paper fonamental en el seu ús i en les possibilitats d’exercir efectes sobre la salut, com ara la promoció de l’activitat física i la reducció del risc de sobrepès i d’obesitat entre la ciutadania. El signa Pablo Knobel, doctor de l’ICTA-UAB,  en col·laboració amb el CTFC i l’ISGlobal, i es publica en la revista científica Environmental Pollution.

 

L’article avalua de quina manera afecten a la salut fins a 10 indicadors diferents de qualitat dels espais verds, com són l’entorn, l’accés, les instal·lacions existents, els serveis, l’estètica o la biodiversitat, entre d’altres. L’estudi es basa en les respostes de més de 2.000 persones adultes participants en l’Enquesta de Salut de Barcelona (2016) i en l’avaluació de 149 espais verds urbans ubicats a la ciutat comtal.

La rellevància d’aquest article radica en què la bibliografia existent que avalua la relació entre la qualitat dels espais verds i determinats aspectes de la salut encara és molt escassa. “No n’hi ha prou amb dir que els espais verds són beneficiosos, cal conèixer quines característiques són rellevants per repercutir sobre la salut humana”, explica el Dr. Pablo Knobel, autor principal de l’article i membre del Environment and Human Health Lab (EH2 Lab) del CTFC.

“Per exemple, els resultats de l’estudi ens mostren que si un espai gaudeix d’un bon manteniment del seu entorn i els seus serveis, la ciutadania probablement hi realitzarà una major activitat física moderada o vigorosa. En canvi, si ens fixem en l’estètica o la seguretat de l’espai, veurem com són indicadors d’un major ús”, afegeix Knobel.

La biodiversitat d’aus està associada a tots els beneficis.

Tot i que l’estudi conclou que diferents indicadors de qualitat s’associen a diferents efectes sobre la salut, la biodiversitat d’ocells sembla ser rellevant per a tots els resultats avaluats: ús dels espais, activitat física i sobrepès.

Segons l’equip d’investigació, aquests efectes es podrien atribuir, per una banda, als efectes directes que pot produir la presència d’ocells al crear un paisatge sonor amb efectes beneficiosos per la salut. Per altra banda, una riquesa en espècies d’aus, pot relacionar-se de manera indirecta amb la qualitat de l’aire o de la biodiversitat vegetal, que també poden tenir efectes beneficiosos.

Els resultats d’aquest estudi permetran recolzar la presa de decisions sobre el disseny, implementació, millora i manteniment dels espais verds urbans. La seva aplicació podria augmentar-ne l’ús i maximitzar-ne el seu potencial per promoure l’activitat física i reduir el risc de sobrepès i d’obesitat entre la ciutadania.

Més informació a:

Knobel P, Maneja R, Bartoll X, Alonso L, Bauwelinck M, Valentin A, Zijlema W, Borrell C, Nieuwenhuijsen M, Dadvand P. Quality of urban green spaces influences residents’ use of these spaces, physical activity, and overweight/obesity. Environ Pollut. 2020 Dec 29;271:116393. doi: 10.1016/j.envpol.2020.116393.

 

Last modified: 2 febrer 2021