BLOGNEWS

La recopilació de casos d’èxit en restauració i adaptació forestal a Espanya, objectiu d’un nou projecte del CTFC

4 abril 2024

El projecte REFORADAPT (Recopilació de casos d’èxit en restauració i adaptació forestal a Espanya), liderat per un equip investigador del CTFC, és finançat per la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

La restauració ecològica, en general, i la forestal de manera particular, viu un impuls històric a escala mundial com a solució per abordar l’alarmant deteriorament ecològic actual, derivat de l’excessiva pressió humana sobre els recursos naturals.

Els ecosistemes forestals proporcionen múltiples serveis dels quals la societat en depèn (p. ex. productes forestals fusters i no fusters, protecció de l’erosió, segrest de carboni, oportunitats recreatives i valors espirituals). Això fa que les polítiques mundials, nacionals i regionals posin el focus en la conservació i la restauració de boscos com una de les mesures clau per abordar molts dels reptes a què s’enfronta la humanitat (la crisi climàtica, la pèrdua de la biodiversitat, la desertificació o la crisi de l’aigua, per exemple).

Espanya té una àmplia experiència en restauració forestal, però la informació està dispersa, cosa que dificulta aprendre d’experiències passades.

El projecte, en marxa des del juliol del 2023, està liderat per Maitane Erdozain, investigadora del grup de Recerca en ecosistemes forestals globals del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC). Busca recopilar i sintetitzar el coneixement sobre l’adaptació i la restauració d’ecosistemes forestals a partir de la gran quantitat de projectes i iniciatives passades i en curs a tot Espanya per tal d’analitzar els factors ecològics, socials, econòmics i polítics que fomenten l’èxit en mesures de lluita contra la desertificació i l’adaptació al canvi climàtic.

Per això s’està combinant la recerca en línia de projectes amb mètodes participatius amb experts en restauració forestal, per fomentar el consens i la coordinació. Concretament, per aquest any s’organitzaran 4 tallers. El primer serà en línia, mentre que els altres tres seran presencials i se celebraran a la tardor a Catalunya, Madrid i Andalusia per intercanviar experiències entre experts contribuint així a la generació de coneixement. Després d’analitzar i sintetitzar tota la informació recopilada, l’any 2025 es redactaran les lliçons apreses i es difondran les recomanacions per intentar minimitzar errors d’iniciatives futures i optimitzar l’adaptació forestal al canvi climàtic a Espanya.

REFORADAPT compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització de projectes que contribueixin a implementar el Pla Nacional d’Adaptació al Canvi Climàtic 2021-2030.

Amb el suport de:

Last modified: 8 abril 2024