BLOGNEWS

La silvicultura naturalística, protagonista de la nova publicació del CTFC i el DARP 

10 desembre 2020

El que anomenem “silvicultura naturalística” no és un invent recent, sinó el resultat d’un llarg procés de descoberta sobre com gestionar els boscos d’una manera eficaç, curosa i detallista. Aquest tipus de gestió permet adaptar la gestió a l’evolució natural de la forest amb tota la seva diversitat, alhora que es redueixen els riscos i optimitzen els costos.

La silvicultura naturalística o la gestió propera a la natura neix de la idea que els boscos són sistemes complexos i que sovint les intervencions que s’hi realitzen poden generar resultats diferents i, fins i tot, contraris als desitjats. Aquesta gestió es centra en qüestions primordials del funcionament dels boscos i dels seus processos, com són la regeneració, la competència o el microclima, entre d’altres.

El Manual de gestió naturalística dels boscos de coníferes del Pirineu està editat pel CTFC i el DARP, i recull la història de 150 anys d’aquest tipus de gestió i la seva evolució.

A la publicació es descriuen les característiques dels boscos de coníferes del Pirineu i l’evolució de la gestió que s’hi ha dut a terme. També s’hi inclouen les recomanacions i els itineraris de gestió per a les pinedes i avetoses més habituals.

Les reflexions fetes en aquesta publicació, juntament amb els conceptes presentats i les recomanacions sobre gestió naturalística que s’ofereixen en forma de fitxes, suposen un pas més en aquesta llarga història de la silvicultura propera a la natura. El manual pretén recollir l’estat actual dels coneixements i experiències pràctiques sobre gestió naturalística de generacions anteriors i més properes. Però, alhora, constata que encara resta molt per aprendre, i només ho podrem fer posant en pràctica els coneixements i animant-nos a gestionar el bosc amb aquesta visió i vocació naturalística.

 

Beltrán, M., Cano, F., Garitacelaya, J., Piqué, M. 2020. Manual de gestió naturalística dels boscos de coníferes del Pirineu. Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Solsona. 112 pàgines

 

Last modified: 10 desembre 2020