BLOGNEWS

Les barreges farratgeres augmenten la productivitat i milloren el medi ambient

24 novembre 2020

Les barreges farratgeres suposen millores en la productivitat, la qualitat del farratge, i millores mediambientals, disminuint la necessitat de fertilitzants i oferint una major resistència a plagues i males herbes; també suposen un increment en l’eficiència en l’ús de l’aigua, millora de la fertilitat del sòl, mitigació i d’adaptació al canvi climàtic. Així es desprèn dels resultats del projecte FARRATGEM,  que té l’objectiu principal de transferir els coneixements generats per part de la comunitat científica sobre els avantatges que tenen les barreges farratgeres als productors i gestors agrícoles i ramaders, per a que aquests puguin promoure un canvi cap a sistemes més diversos i sostenibles.

La barreja perfecta

Una barreja d’espècies que combini diversos trets funcionals, amb diverses formes de fulles, arrels, captació dels recursos, etc. fa un ús més eficient dels recursos disponibles, i per tant, les funcions i els serveis que l’ecosistema pot oferir s’optimitzen. Per exemple, és ideal combinar lleguminoses i cereals: les lleguminoses capten el nitrogen atmosfèric, i els cereals són bons competidors per la llum.

Farratgem està coordinat pel Laboratori d’Ecologia Funcional i Canvi Global (ECOFUN) del  CTFC i la Universitat de Lleida (UdL).  L’activitat està finançada a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Last modified: 20 novembre 2020