BLOGNEWS

Life eCOadapt50: l’adaptació de 19 territoris de Catalunya al canvi climàtic 

6 març 2023

En el marc del V Fòrum de Medi Ambient i Món Local, s’ha fet l’acte de llançament del projecte Life eCOadapt50 “Cocreació estratègica per a l’adaptació al canvi climàtic”, coordinat per l’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona i en què participa el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) com a agent de coneixement. Aquesta iniciativa promou l’adaptació al canvi climàtic a diferents territoris de Catalunya i en diversos sectors econòmics vulnerables al canvi climàtic en un horitzó temporal de vuit anys, del 2023 al 2030. 

Amb un pressupost de 19 milions d’euros, cofinançat en un 60% pel programa Life de la Comissió Europea i en un 40% pels 24 socis públics i privats que en formen part, Life eCOadapt50 preveu executar fins al 2030 un mínim de 76 accions en quatre activitats econòmiques especialment vulnerables als efectes del canvi climàtic –agroramadera, forestal, pesquera i turística– i en 19 espais de Catalunya, que representen el 60% de la superfície catalana (prop de 19.400 km2) i impliquen un terç de la seva població, més de 900.000 habitants. A més, s’espera que les accions a desenvolupar permetin mobilitzar recursos addicionals de diverses fonts per valor superior als 70 M€. 

Life eCOadapt50 parteix en especial del coneixement i l’experiència adquirits amb Life Clinomics, projecte europeu d’adaptació al canvi climàtic executat entre el 2016 i el 2020, per potenciar l’actuació en diversos territoris de Catalunya. El projecte integra els territoris amb els seus agents socioeconòmics i grups d’acció local (grups LEADER) per potenciar l’acció als sectors agroramader, pesquer, forestal i turístic. Life eCOadapt50 incorpora àrees geogràfiques de diferents característiques orogràfiques, climàtiques i d’activitat econòmica (muntanya mitjana i baixa, terres d’interior amb agricultura de secà o amb regadiu, llocs costaners, zones urbanes i rurals, boscos… ) d’un ampli ventall de comarques, com l’Alt Camp, Baix Camp, la Conca de Barberà, l’Anoia, el Bages, Osona, el Ripollès, la Garrotxa, el Baix Empordà, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Pla d’Urgell i el Segrià.  

El projecte executarà un mínim de 76 accions d’adaptació al canvi climàtic, com per exemple: l’Observatori de la sequera com a eina de gestió de l’aigua en l’agricultura, l’anàlisi de la vulnerabilitat dels boscos al canvi climàtic i la proposta de gestió forestal adequada per fer-hi front i la utilització de ramats en la gestió forestal. 

Altres actuacions que ja s’han proposat des dels diferents grups LEADER són, entre altres, les relacionades amb noves tècniques per a l’agricultura, el reg més eficient i la promoció de mercats locals. A mesura que es vagi desenvolupant el projecte, amb la participació dels agents locals, s’aniran definint accions concretes d’acord amb la situació i realitat del territori. 

A més, s’impulsarà l’execució d’inversions per a estendre, fins a un miler el nombre de mesures d’adaptació al canvi climàtic realitzades en el territori i en els sectors econòmics del projecte: agroramaderia, forestal, pesca i aqüicultura, turisme i l’administració local. 

Seguint amb l’impuls iniciat per Life Clinomics, Life eCOadapt50 preveu generar espais de participació i debat amb els agents socials i econòmics i les administracions públiques, als territoris del projecte.  

Liderat per la Diputació de Barcelona, el parternariat de Life eCOadapt50 el constitueixen 24 entitats: governs i administracions locals com diputacions provincials i consells comarcals; agents socioeconòmics d’àmbit general com la Cambra de Comerç de Barcelona, ARÇ Corredoria d’Assegurances, la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors i Treballadores; agents socioeconòmics locals, agents socioeconòmics sectorials com l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA); i agents de coneixement, com el CTFC. 

Last modified: 6 març 2023