BLOGNEWS

Llum verda a l’Estratègia de Bioeconomia de Catalunya 2030

15 setembre 2021

Servirà per promoure el creixement i desenvolupament sostenible de l’economia catalana i fomentar la producció de recursos biològics, de proximitat i renovables

 

L’elaboració de l’Estratègia ha estat liderada pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC), i redactada pel mateix Departament, el CTFC i l’IRTA

 

Vestir-se amb roba fabricada a partir de materials que provenen d’algues, restes de collita o fusta; desenvolupar begudes per a esportistes en base a al xerigot sobrant de les indústries formatgeres; produir components de l’automòbil a partir de la palla d’arròs; extraure colorants i conservants de la brisa del vi. Aquests són alguns exemples de bioeconomia circular que permeten aprofitar recursos d’origen biològic per generar més activitat econòmica de manera sostenible.

El Govern ha aprovat aquest dimarts l’Estratègia de la bioeconomia de Catalunya, que és el full de ruta per a la transició cap a un model econòmic basat en l’aprofitament òptim dels recursos biològics renovables que no s’aprofiten actualment per crear productes de major valor afegit. L’Estratègia per al període 2021-2030 (EBC2030) permetrà millorar la competitivitat i la sostenibilitat del primer sector, afavorir la creació de llocs de treball, connectar actors de sectors molt allunyats i donar impuls a la generació de coneixement com a motor de canvi.

L’objectiu principal és promoure el creixement i desenvolupament sostenible de l’economia catalana mitjançant el foment de la producció de recursos biològics renovables de proximitat. Així, es vol donar una segona vida a productes del sector forestal, agroalimentari i marítim i assegurar la provisió sostenible dels serveis ecosistèmics (beneficis que un ecosistema aporta a la societat i que milloren el benestar de les persones) per avançar cap a una bioeconomia circular, d’acord amb les necessitats urgents d’adaptació i de mitigació davant l’emergència climàtica.

Per assolir aquest objectiu, la recerca i la innovació jugaran un paper fonamental per contribuir a generar noves propostes que permetin dur a terme aquesta transició de manera eficient i sostenible.

Quatre cadenes de valor prioritàries

A partir d’un Pla d’acció que ja és en marxa, es prioritzaran aquelles cadenes relacionades amb la producció primària i la transformació agroalimentària, forestal i pesquera menys desenvolupades (els coproductes i subproductes de les quals poden ser aprofitats i/o valoritzats però no tenen sortida de mercat actualment) i/o aquelles cadenes no incloses en cap altra estratègia o política pública i que, per tant, necessiten més suport institucional, i també la provisió sostenible dels serveis ecosistèmics a través de la implementació de mesures i accions específiques que en facilitin l’impuls i la consolidació a fi de potenciar el seu desenvolupament.

Així, aquest marc de referència aprovat sobre la bioeconomia prioritza la millora de la gestió forestal i l’aprofitament dels recursos forestals, la valorització de les dejeccions ramaderes i els residus orgànics, l’aprofitament dels residus i excedents de la cadena agroalimentària i la creació de paisatges agroforestals resilients al canvi climàtic i la provisió de serveis ecosistèmics.

Infografia sobre l’Estratègia de la Bioeconomia 2030

Un nou Hub de la Bioeconomia i continuar fomentant les iniciatives circulars

Les mesures concretes que serviran per donar un nou impuls a la bioeconomia a Catalunya s’estructuren a partir de set objectius estratègics:

  1. Millorar l’aprofitament de la biomassa disponible a Catalunya mitjançant la caracterització, quantificació, optimització de la gestió i distribució.
  2. Desenvolupar un teixit empresarial basat en la bioeconomia circular arreu del territori, amb especial atenció al primer sector.
  3. Fomentar l’ús i consum de bioproductes, bioenergia i biomaterials al mercat.
  4. Promoure els paisatges agroforestals resilients i la provisió sostenible de serveis ecosistèmics en el context de la bioeconomia circular catalana.
  5. Situar el coneixement com a motor de la bioeconomia circular.
  6. Enfortir el rol de l’Administració i adaptar el marc normatiu i legal de manera que afavoreixi la bioeconomia circular a Catalunya.
  7. Preparar la societat catalana per al canvi cap a la bioeconomia circular.

Entre les noves mesures a dur a terme, destaca la creació d’un Hub de la Bioecomia que permetrà connectar els diferents actors i crear noves sinergies comercials. D’aquesta manera, es facilitarà per exemple que una empresa de begudes per a esportistes pugui aprofitar els materials sobrants d’una formatgera per elaborar un nou producte energètic.

A més, el document mateix aprovat pel Govern recull també aquelles accions que ja s’estan duent a terme de suport econòmic a projectes per fomentar l’economia circular, la reutilització de residus o els pagaments per compromisos agroambientals i climàtics.

Totes aquestes mesures proposades encaixen en les previsions de l’Agenda 2030 de la ONU i en l’Estratègia de bioeconomia de la Comissió Europea, i han de connectar el territori, els sectors forestal, agroalimentari i marítim i la indústria a través de la bioeconomia circular.

L’elaboració de l’Estratègia ha estat liderada pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) amb la participació d’una comissió intradepartamental amb representants de la resta de departaments del Govern implicats en la bioeconomia, institucions i centres de recerca, universitats, empreses, agents i interlocutors econòmics i socials, altres grups d’interès i ciutadania mitjançant diversos processos participatius duts a terme amb l’objectiu de facilitar i obtenir informació rellevant amb relació a la bioeconomia.

Amb la finalitat de potenciar la gestió coordinada en el desplegament de l’Estratègia, es constituirà la Taula de Co-gestió de l’Estratègia de la Bioeconomia com a principal instrument de co-governança. Aquest òrgan estarà compost per tots els agents públics i privats compromesos en la promoció i posada en marxa de les activitats emmarcades en l’EBC2030.

La bioconomia, un sector en creixement

A Catalunya, la bioeconomia representava l’any 2018 un 4,5% del PIB i ocupava 192.000 persones, cosa que suposa el 5,2% del total de llocs de treball. S’espera que aquestes xifres augmentin en els pròxims anys amb la implantació de l’Estratègia, que es presenta així com una oportunitat i una necessitat per al sector agrari, forestal i marítim per millorar la seva competitivitat i sostenibilitat mitjançant la creació de llocs de treball de qualitat i la millora de la gestió de l’espai, i al mateix temps per establir vincles amb altres sectors econòmics, ambientals i socials.

La bioeconomia obre la possibilitat de generar noves activitats econòmiques en l’entorn rural que permetin atreure talent i potenciar l’equilibri territorial. Servirà també per aprofitar i valoritzar els productes, materials i energia sense haver de recórrer a l’esgotament prematur que pateixen els recursos naturals, cada vegada més limitats, i contribuirà a la mitigació del canvi climàtic i a pal·liar-ne els efectes mitjançant una millor i més eficient adaptació.

Font: Sala premsa DACC

Last modified: 17 setembre 2021