BLOGNEWS

Nova eina de simulació per explorar la dinàmica del paisatge i la gestió d’incendis

24 agost 2023

El model REMAINS simula una gran varietat d’escenaris relacionats amb incendis i els seus impactes, cosa que pot ajudar les persones que gestionen un territori a comprendre millor les interaccions entre el foc i l’ús del territori.

En regions on els incendis són freqüents, comprendre la complexa interacció entre paisatge, la pròpia dinàmica de l’incendi i possibles estratègies de gestió del territori és molt important per a una planificació ambiental sostenible que també redueixi el risc d’incendi. Un equip de recerca del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) en col·laboració amb membres del Centre d’Investigació de Biodiversitat i Recursos Genètics (CIBIO) de la Universitat de Porto ha presentat en un article publicat a la revista científica Environmental Modelling & Software el model REMAINS, una eina de modelització que permet analitzar diferents escenaris relacionats amb incendis i gestió del territori.

El model pot replicar la ignició, propagació i extinció d’incendis, les dinàmiques de la vegetació, com la successió natural i la regeneració posterior a l’incendi, i simular diferents canvis en l’ús del sòl. Tot això permet fer una avaluació integral de diversos enfocaments de gestió del territori, que poden contemplar, per exemple, modificar els nivells de supressió dels incendis, planificar cremes prescrites, o transformar certes cobertes del sòl.

Aquesta nova eina permet entendre millor les interaccions entre incendis i paisatges a diversos escenaris. “A mesura que els incendis forestals impacten cada cop més en els nostres ecosistemes, comptar amb una eina com REMAINS pot contribuir significativament al disseny de polítiques efectives que mitiguin els riscos d’incendis i promoguin la resiliència del paisatge”, explica Adrián Regos, investigador del CTFC i autor de l’article.

REMAINS, que significa ‘Model de RESilència per a l’Avaluació de DiNàmiques Integrades de Foc-Paisatge i Estratègies de Maneig’, ha estat desenvolupat en el projecte FIRE-SMART, ja finalitzat, i que tenia com a objectiu reduir l’impacte provocat pels grans incendis forestals mentre es garanteix la conservació de la biodiversitat i la provisió de serveis ecosistèmics, integrant la dimensió ecològica i socioeconòmica del problema dels incendis forestals. El model de simulació pretén arribar més enllà del món acadèmic, i per aquest motiu, ha estat presentat com un paquet R (un tipus de llenguatge de programació amb programari lliure) de fàcil ús.

L’ús del model REMAINS pot aportar nous enfocaments als gestors del territori i que permetran desenvolupar estratègies informades que promoguin la salut de l’ecosistema i la seguretat de la població en regions propenses a incendis.

Més informació:

Pais, S.; Aquilué, N.; Brotons, L.; Honrado, J. P.; Fernandes, P. M.; Regos, A. The REMAINS R-package: Paving the way for fire-landscape modeling and management. Environmental Modelling & Software, 105801 (2023). https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2023.105801

Last modified: 23 agost 2023