BLOGNEWS

Nova publicació sobre la gestió forestal adaptativa i naturalística a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona

22 febrer 2023

Editada pel CTFC i la Diputació de Barcelona, s’adreça especialment al personal tècnic i gestor d’espais forestals dins la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació, tot i que és d’aplicació en altres espais forestals

Recull les experiències aplicades en alzinars, castanyedes i pinedes en el marc del projecte Life MixForChange (www.mixforchange.eu)

El CTFC i la Diputació de Barcelona han editat una publicació sobre Gestió forestal adaptativa i naturalística a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona: experiències en alzinars, castanyedes i pinedes.

Aquesta publicació recull els resultats de l’aplicació d’una silvicultura amb criteris naturalístics i d’adaptació al canvi climàtic en tres finques públiques durant l’hivern del 2018-2019.

Per caracteritzar l’efecte d’aquesta silvicultura sobre múltiples indicadors incloent-hi l’adaptació al canvi climàtic s’han instal·lat 16 parcel·les de seguiment peu a peu, amb vocació d’esdevenir parcel·les de seguiment permanent. Aquestes parcel·les es mesuren abans i just després de les intervencions, i al cap de 2 períodes vegetatius. A més dels resultats obtinguts en aquestes parcel·les, l’avaluació d’aquesta silvicultura es completa amb les conclusions obtingudes al conjunt de 85 parcel·les permanents d’inventari instal·lades en el marc del projecte, per tal de mostrar les tendències generals obtingudes en les gairebé 200 ha forestals demostratives.

En general, la silvicultura aplicada ha permès avançar cap a boscos més diversos  i més adaptats als principals impactes del canvi climàtic (sequeres i incendis). S’ha promogut la vitalitat i el creixement, especialment dels arbres i espècies de més alt interès econòmic i/o ecològic. Els arbres ubicats a les parcel·les intervingudes mostren una taxa de creixement diametral més elevada que en les parcel·les control, tot i que la intensitat de la intervenció ha estat moderada o baixa. A més, la selectivitat de la intervenció fa que aquesta millora del creixement es concentri en els arbres de més alt interès.

També s’ha fomentat la diversitat d’espècies i d’estructures forestals, que han esdevingut multiestratificades i favorables a l’acollida de biodiversitat. La silvicultura aplicada ha mantingut la diversitat florística dels estrats arbrat, arbustiu i herbaci. A més, s’ha mantingut en termes generals la capacitat de la massa d’acollir biodiversitat.

Les intervencions realitzades també han permès reduir la transpiració i augmentar l’aigua blava, és a dir, s’ha millorat el balanç hídric.

També cal destacar que aquestes actuacions han reduït la vulnerabilitat estructural a incendis forestals a la majoria dels rodals.

El projecte LIFE MixForChange (LIFE15 CCA/ES/000060) està finançat pel programa LIFE de la Unió Europea.

 

Més informació:

Coello, J., Collado, E., Beltrán, M., i Piqué, M. (2022). Gestió forestal adaptativa i naturalística a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona: experiències en alzinars, castanyedes i pinedes. Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.  https://doi.org/10.5281/zenodo.7540374

Last modified: 22 febrer 2023