BLOGNEWS

PREVINCAT, eina per a la planificació de la prevenció d’incendis

8 gener 2021

Recentment s’ha publicat un estudi a Remote sensing, sobre PREVINCATEn l’article es presenta el disseny del servidor, que conté la majoria de variables necessàries per predir el comportament del foc a nivell regional. Amb aquesta finalitat, es va implementar un procés innovador de modelització i parametrització del combustible i de les variables climàtiques i ambientals necessàries per definir amb més precisió el comportament potencial del foc en diferents escenaris meteorològics.  

Aquest servidor, obert per a científics i tècnics, serà la pedra angular d’una eina integrada per donar suport a la presa de decisions en matèria de prevenció i gestió d’incendis forestals a Catalunya. 

Tant l’avaluació del risc d’incendi com la gestió d’estratègies de prevenció d’incendis forestals requereixen diferents fonts de dades per representar la interacció geoespacial entre variables  ambientals de la manera més precisa possible.  En aquest sentit, les eines d’anàlisi geoespacial i les dades de teledetecció ofereixen noves oportunitats per estimar el risc d’incendi i optimitzar la planificació de la prevenció d’incendis forestals.  

Una eina interactiva que permet la planificació de la prevenció 

Des del servidor es poden descarregar dades, cartografia i informació d’utilitat per a la prevenció, la gestió i l’extinció incendis forestals. S’hi pot trobar informació sobre models de combustibles i dades climàtiques, necessàries per fer simulacions d’incendis.   

Les dades disponibles permeten realitzar simulacions d’incendis forestals en qualsevol zona del país, a partir d’un servidor de cartografia i de dades climàtiques. Actualment s’està treballant perquè, en base a diferents criteris (comportament del foc, vegetació, nuclis urbans, biodiversitat, paisatge,…)es puguin definir les zones prioritàries de gestió de cara a la prevenció, optimitzant els recursos disponibles. 

PREVINCAT és una eina desenvolupada pel CTFC, per encàrrec del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i amb la col·laboració de Bombers de la Generalitat.  

Més informacióRegional Level Data Server for Fire Hazard Evaluation and Fuel Treatments Planning. Goran Krsnik, Eduard Busquets Olivé, Míriam Piqué Nicolau, Asier Larrañaga, Adrián Cardil, Jordi García-Gonzalo, José Ramón González Olabarría. Remote Sensing, Volume 12  Issue 24   

Last modified: 11 gener 2021