BLOGNEWS

PrioriActions: prioritzant les accions de conservació de la biodiversitat a escala global

5 octubre 2023

La nova eina neix per ajudar a democratitzar el disseny d’estratègies de conservació de la biodiversitat

Segons l’últim informe global de l’IPBES, una de cada quatre espècies (de les quals es tenen dades) està en risc d’extinció. És clar que cal gestionar la pèrdua de la biodiversitat del nostre planeta, ja que ens proporciona aire net, aigua dolça, sòls de bona qualitat, pol·linització de cultius, i fins i tot ens ajuda a combatre el canvi climàtic i adaptar-nos-hi. Tot i això, la magnitud del problema supera amb escreix la capacitat real d’acció, per tant, com prioritzar quines zones o espècies gestionar i de quina manera?

Amb aquesta pregunta al cap, investigadors del programa de Dinàmica del paisatge i biodiversitat del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), han desenvolupat una eina informàtica que facilita i optimitza el disseny d’estratègies de gestió de la biodiversitat a tot el planeta.

Fins ara, aquest tipus d’eines indicaven només on fer accions de conservació, però PrioriActions va un pas més enllà. La nova eina permet dissenyar estratègies efectives de gestió de la conservació indicant no només, on ubicar les accions de conservació, sinó també quines accions s’han de dur a terme a cada ubicació. Això suposa un avenç qualitatiu respecte a la planificació de la gestió de la biodiversitat, ja que permet refinar les recomanacions de gestió a un nivell no disponible fins ara.

“PrioriActions neix de la necessitat de prioritzar els escassos recursos disponibles per a la conservació de la biodiversitat” explica Virgilio Hermoso, investigador associat del CTFC, i autor de l’article publicat a la revista Methods in Ecology and Evolution.

“Volem ajudar administracions i gestors a desenvolupar i optimitzar estratègies de gestió de la biodiversitat, fent accessible una cosa que en realitat és molt complexa”, explica el científic. Amb aquesta idea, els autors han fet universalment accessible PrioriActions, disponible al següent enllaç: http://prioriactions.ctfc.cat/

PrioriActions proporciona una plataforma fàcil de fer servir per abordar problemes de gestió amb diverses solucions possibles, permetent identificar de manera més rigorosa, transparent i reproduïble el desplegament espacial de les accions de gestió.

Amb la idea de millorar la priorització dels plans de gestió creats, l’equip ha publicat el paquet de programari de PrioriActions a la plataforma CRAN, un repositori d’eines estadístiques a R (un llenguatge de programació de fàcil accés àmpliament usat en estadística).

Ciències exactes al servei de la biodiversitat

“On cal invertir els recursos de gestió disponibles? És una pregunta que condueix a un entorn de presa de decisions complex i computacionalment desafiant”, explica José Salgado, doctorand del CTFC i primer autor de l’article.

Per superar aquest repte l’equip ha fet servir models exactes, una estratègia innovadora que els ha permès anar un pas més enllà respecte a les altres eines de planificació de la conservació. A diferència dels models utilitzats habitualment per a aquest tipus de problema (heurístics), els models exactes permeten als investigadors conèixer amb quina precisió s’ha arribat al resultat final, incrementant la confiança dipositada en la solució trobada.

“Els models exactes han anat guanyant cada cop més importància com a eines de suport en la presa de decisions en el camp de la conservació. Aquests models ens brinden la capacitat d’avaluar matemàticament la qualitat de les solucions que proposem, alhora que aprofitem la creixent capacitat computacional disponible actualment. Aquesta conjunció ens permet recomanar solucions més transparents i informades”, conclou Salgado.

Més informació: 

Salgado-Rojas, J., Hermoso, V., Álvarez-Miranda, E. (2023) prioriactions: Multi-action management planning in R. Methods in Ecology and Evolution. https://doi.org/10.1111/2041-210X.14220

Last modified: 5 octubre 2023