BLOGNEWS

Producció de tanins a partir de subproductes d’escorça de pi blanc local 

27 gener 2023

TANFORLOC és el nom del nou projecte en que participa el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal (CTFC) liderat per Leather Química (empresa dedicada a la producció, comercialització y subministrament de productes químics d’alta qualitat per a la indústria adobera) en el què també participen Inèdit (estudi d’innovació eco-estratègica especialistes en Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) i ecodisseny ) i Combalia (empresa especialitzada en l’adobament de pell al vegetal, dedicada a la producció de cuirs naturals d’alta qualitat). 

L’objectiu principal d’aquest projecte de recerca i desenvolupament (R+D) és obtenir tanins i altres compostos aromàtics a partir d’escorça de pi blanc de boscos catalans amb capacitat de ser emprats en l’adobat de pells. Això permetrà emprar recursos d’origen local per tal de substituir l’actual font de tanins a partir de mimosa i quebratxo d’origen no local (Sud Amèrica i Sud Àfrica) en l’adobat de pell. 

Per aconseguir aquest objectiu l’equip del CTFC, liderat per Neus Puy i en marc del Mediterranean Wood Chemistry Lab, desenvoluparà diferents mètodes d’extracció de tanins que usin menys recursos que els sistemes d’extracció actuals. Posteriorment, s’avaluaran les propietats dels compostos obtinguts a petita escala i es compararan amb tanins comercials. Un cop s’esculli la millor metodologia per l’obtenció d’aquests productes i s’hagin testat en el procés d’adobat de pells, es realitzarà una prova d’escalat d’aquest procés en reactor de mida preindustrial i s’avaluarà la seva viabilitat. Finalment, s’avaluarà la mitigació de l’impacte del canvi climàtic de la substitució de les matèries primeres no locals a les proposades per aquest projecte (escorça local i nous mètodes d’extracció de tanins). 

Amb aquest projecte es pretén contribuir no només en la mitigació del canvi climàtic, sinó també en fomentar l’ús de matèries primeres locals, com és l’escorça de pi blanc, per obtenir bioproductes en el marc de la bioeconomia circular. 

Aquest projecte s’emmarca dins la convocatòria 2022 del programa Nuclis d’R+D en canvi climàtic de l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) de la Generalitat de Catalunya i l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic

Last modified: 27 març 2023