BLOGNEWS

Projecte PYSOLO: Combinació d’energia solar concentrada i piròlisi

10 octubre 2023

El CTFC participa en el projecte que té per objectiu preparar el terreny per a un nou procés totalment renovable que combina l’energia solar concentrada i la piròlisi de biomassa.

La indústria química de la UE necessita prescindir urgentment dels recursos fòssils i passar-se al carboni renovable. L’energia i la calor necessàries per fer funcionar els processos industrials han de procedir de fonts renovables com ara l’energia eòlica i la solar. Tot i això, aquesta descarbonització a través de l’electrificació de la indústria no és suficient per complir els objectius climàtics de París-COP21. A més, les primeres matèries per a productes químics i materials han de procedir de fonts renovables com el reciclatge, la captura de CO₂ i la biomassa.

El juliol de 2023 es va iniciar oficialment el projecte PYSOLO (Piròlisi de biomassa per font solar concentrada) d’Horizon Europe, que estarà en marxa durant els quatre anys vinents. PYSOLO ofereix una solució tant per a la descarbonització del sector del transport i els processos industrials com per a la desfossilització de la indústria química. Per això combinarà l’energia solar concentrada (CSP, per les sigles en anglès), les fonts d’energia renovables (sol i vent) i la piròlisi de biomassa (fusta).

La CSP és una tecnologia en què la llum solar és captada per diversos miralls mòbils, dirigida i concentrada en un receptor solar. Als receptors de partícules, la tecnologia adoptada en PYSOLO, la llum solar concentrada s’utilitza per escalfar partícules sòlides a altes temperatures. Aquesta calor es pot fer servir directament per impulsar processos industrials posteriors, produir electricitat o emmagatzemar-se per al seu ús posterior. Aplicant l’energia solar tèrmica de concentració al subministrament de calor necessari per al procés de piròlisi i ampliant dues unitats clau (el receptor de partícules i el pirolitzador), la tecnologia PYSOLO proporcionarà productes valuosos a partir de la fusta (bio oli, gas de piròlisi i bio carbó). Aquests productes es destinaran tant a usos energètics com no energètics, per exemple, biocombustibles per al sector del transport i bio carbó per a fins agrícoles (com a fertilitzant).

Flexibilitat operativa per funcionar en mode autònom i equilibrar la xarxa elèctrica

Una de les principals innovacions de la tecnologia PYSOLO és que el procés de piròlisi pot funcionar de diferents maneres: pot funcionar amb CSP durant les hores assolellades, o cremant pirogas i bio carbó quan la calor de la CSP (produïda o emmagatzemada) no sigui suficient. La tecnologia PYSOLO també pot proporcionar serveis d’equilibri a la xarxa elèctrica: en cas necessari, el pirogas generat es pot convertir en electricitat i injectar-se a la xarxa elèctrica. D’altra banda, quan es disposa d’un excés d’electricitat de baix cost procedent de la xarxa (per exemple, eòlica o fotovoltaica), es pot convertir en energia tèrmica d’alta temperatura per mantenir el procés de piròlisi.

Calor solar per a emissions negatives de CO₂

En comparació amb la piròlisi convencional, en què sempre es crema carbó i pirogas per fer funcionar el procés, la tecnologia PYSOLO ve acompanyada d’avantatges econòmics i mediambientals. Gràcies a l’ús de la calor solar en el procés de piròlisi de la biomassa, es pot maximitzar la producció de productes valuosos com el bio oli, el bio carbó i el gas de piròlisi. Alhora, les emissions de CO₂ associades es reduiran al mínim gràcies a l’ús d’energies renovables i matèries primeres no fòssils. Gràcies a la producció de bio carbó, essencialment carboni sòlid, el procés PYSOLO representa un procés d’emissions netes negatives de CO₂.

Unint forces per a la innovació

PYSOLO es va concedir per uns cinc milions d’euros a un consorci que combina l’experiència de nou socis de quatre països de la UE sota la direcció del Politècnic de Milà (IT). Es tracta del francès L’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques – INERIS, l’alemany Deutsches Zentrum für Luft-und Raumfahrt e.V. i el nova-Institut für politische und ökologische Innovation GmbH, tres socis d’Itàlia, Consorzio per la Ricerca i la Dimostrazione sulle Energie Rinnovabili, Politecnico di Torino i EU CORE Consulting SRL, així com l’Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC). Podeu obtenir més informació sobre el projecte a http://www.pysolo.eu

Last modified: 13 octubre 2023