BLOGNEWS

Què respirem quan estem al bosc?

22 juny 2020

Per primera vegada, un estudi caracteritza la química forestal de l’aire per sota la copa dels arbres en un alzinar mediterrani.

Quan estem en contacte amb el bosc experimentem una sèrie d’efectes en la nostra salut. En general, aquests efectes es donen a nivell dels sistemes cardiovascular, immune, respiratori i nerviós, i experimentem també canvis a nivell de benestar fisiològic i psicològic.

El creixent interès científic i social sobre el potencial dels boscos com a font de benestar ha propiciat nombrosos estudis que evidencien els beneficis de l’exposició als ecosistemes forestals per a la salut humana. Investigacions recents assenyalen els compostos orgànics volàtils emesos per les plantes (monoterpens) com a principals determinants dels efectes induïts pels boscos.

Les plantes alliberen monoterpens com a mecanisme de defensa contra herbívors i d’adaptació al medi. Entre els seus efectes més estudiats, en destaquen les propietats antiinflamatòries, neuroprotectores i antitumorogèniques. Tot i el seu paper rellevant en el binomi bosc-salut aquests compostos han estat poc estudiats per sota el nivell de la copa dels arbres, que és on es dóna la interacció amb les persones.

Una recerca realitzada per l’investigador Albert Bach de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) junt amb investigadors del CTFC, el CREAF, el CSIC i el Departament de Geografia de la UAB, i impulsada per la Fundació Bancària La Caixa, ha estudiat les variacions d’aquests compostos químics en un alzinar International Journal of Environmental Research and Public Health, demostren una forta variabilitat d’aquests compostos tan estacional com diària, amb les màximes concentracions durant el juliol i l’agost a primera hora del matí (de 6 a 8h) i de la tarda (de 13 a 15h).

Els resultats també mostren com els monoterpens guarden una forta relació amb la temperatura de l’aire, la radiació solar i la humitat relativa de l’aire. Aquests pics en les concentracions no es van registrar en la resta de mesos mostrejats, durant els quals les emissions van augmentar amb la radiació solar, assolint el seu punt màxim al voltant de les 14 hores, moment de major temperatura del cicle diari.

Els resultats implicarien que, durant l’estiu, les persones que caminen per aquest tipus de boscos estarien subjectes a una major absorció potencial de monoterpens en el seu torrent sanguini, especialment a primera hora del matí i a partir del migdia. Les concentracions obtingudes són similars o majors que en d’altres estudis que han demostrat la relació entre aquests compostos i la salut de les persones no només en el laboratori sinó també en el bosc.

Aquest estudi pioner obre un nou marc de recerca en els boscos mediterranis i constitueix una aportació important per a la comunitat científica i de la sanitat pública.

Bach, A.; Yáñez-Serrano, A.M.; Llusià, J.; Filella, I.; Maneja, R.; Penuelas, J. (2020). Human Breathable Air in a Mediterranean Forest: Characterization of Monoterpene Concentrations under the Canopy. International Journal of Environmental Research and Public Health.

Disponible: https://doi.org/10.3390/ijerph17124391

 

 

Last modified: 20 juliol 2020