BLOGNEWS

Reunió del projecte Erasmus EMOC

17 juliol 2020

Cada vegada es realitzen més treballs forestals a Europa, especialment quan hi ha tempestes o altres pertorbacions, que comporten una demanda molt elevada de mà d’obra. Fer funcionar màquines forestals de forma segura i respectuosa amb el medi ambient requereix competències elevades. Cal vetllar perquè la gestió forestal es faci amb habilitats i competències adequades. No obstant això, fins al moment no hi ha cap instrument disponible que certifiqui de forma fiable i transparent si un/a operador/a de la màquina té les habilitats i competències necessàries.

El certificat europeu de persones operadores de màquines forestals i ambientals (EMOC) és un projecte Erasmus que desenvoluparà i definirà uns estàndards europeus bàsics i els procediments d’avaluació per a les persones operadores en diferents tipus de màquines. Això contribuirà a la seguretat i la salut en les operacions forestals, a treballs forestals sostenibles i contribuirà a augmentar la professionalitat i a fomentar la mobilitat de les persones treballadores forestals a tota Europa.

Aquesta setmana s’han reunit els socis del projecte EMOC, per treballar principalment en la coordinació del projecte, i en l’elaboració del primer producte del projecte (identificació i descripció dels requeriments per operar amb la maquinària especialista).

Els socis del projecte representen organitzacions de formació i formació de sis països europeus (Àustria, República Txeca, Alemanya, Espanya, Suècia, Regne Unit) i l’organització operativa a nivell europeu (EFESC), que portaran a terme les activitats del projecte en 4 paquets de treball:

1.Classificació de diferents tipus de màquines utilitzades en el sector.
2. Elaboració d’estàndards comuns per als tipus de màquines definides prèviament
3. Desenvolupament de criteris i procediments d’examinació, per a establir un model estàndard d’examinació.
4. Definició dels criteris que hauran de complir les persones examinadores EMOC per poder realitzar examinacions competents. Es dissenyarà un programa de formació i proves de persones examinadores.

Last modified: 17 juliol 2020