BLOGNEWS

Un enfocament integrat dels incendis forestals extrems a Europa

1 març 2022

Experts d’arreu d’Europa uneixen forces per construir una UE més resistent al foc

 

Ja està disponible la pàgina web del projecte FIRE-RES

Els incendis forestals extrems són una amenaça important a tota Europa, principalment a causa del canvi climàtic. Les zones històricament afectades estan experimentant incendis que baten rècords en termes de superfície cremada, velocitat, comportament i impactes. Els experts avisen que és probable que zones que normalment no s’han vist afectades pels incendis siguin propenses al foc d’aquí a uns anys.

La Comissió Europea està invertint un volum important de recursos per elaborar nous models i enfocaments per abordar el problema dels incendis. Un dels grans projectes finançats amb aquesta finalitat és FIRE-RES, “Tecnologies innovadores i solucions socioecològiques i econòmiques per aconseguir territoris resilients al foc a Europa”. El seu objectiu és fer que Europa sigui resilient davant els incendis forestals extrems, desenvolupant un conjunt d’accions innovadores.

Tot això es farà tenint en compte múltiples aspectes, com una millor comprensió del comportament dels incendis forestals extrems, el seu impacte en el paisatge i l’economia i les comunitats locals, alhora que es pretén dissenyar estratègies i eines de gestió d’emergències adequades, que liderin a una millor governança, resiliència de la societat i comunicació del risc.

Per a fer-ho, es provaran 34 accions innovadores en 11 entorns a petita escala anomenats Living Labs, que es duran a terme en diferents regions d’Europa (Nova Aquitània- França, Bulgària, Illes Canàries, Catalunya i Galícia (Espanya); Alemanya-Països Baixos, Grècia, Noruega-Suècia, Portugal, Sardenya- Itàlia), i Xile. Cadascun d’ells comptarà amb col·laboracions entre el sector públic, comunitats científiques, empreses privades i associacions ciutadanes. Les estratègies i les accions implementades a nivell local o regional es replicaran per convertir-les en una eina de governança, aplicable a nivell continental en una gran varietat de condicions.

S’espera que FIRE-RES ajudi a reduir el nombre de pèrdues humanes, els impactes negatius sobre els edificis, el sòl, els ecosistemes i la salut, causats pels incendis forestals a Europa. D’aquesta manera, el projecte també contribuirà a assolir els objectius de la Unió Europea per al 2030.

FIRE-RES compta amb un consorci de 34 socis de 13 països format per universitats, centres de recerca, entitats de resposta a emergències, empreses tecnològiques, indústria i organitzacions de la societat civil. El CTFC és el coordinador general del projecte. També és responsable del desplegament de les accions d’innovació i del grup de treball de mecanismes econòmics. Lidera el Living Lab català, juntament amb els Bombers de la Generalitat de Catalunya.

El CTFC aportarà la seva experiència al projecte en l’aplicació d’alternatives innovadores per a la gestió del paisatge, per crear paisatges més resilients, models de gestió integrada d’incendis, estratègies de restauració post-incendi, sistemes de decisió multicriteri per a la mitigació de l’impacte dels incendis i mesures financeres i instruments polítics a nivell de la UE per donar suport a la transició cap a boscos més resilients.

El projecte ha rebut 19,8 milions d’euros de finançament del programa europeu de recerca i innovació Horizon 2020 en el marc del conveni de subvenció núm. 101037419.

Last modified: 2 març 2022