BLOGNEWS

Un nou projecte busca solucions de mercat per mantenir els beneficis i serveis forestals

15 març 2024

El projecte INTERCEDE treballa en la millora de la prestació de serveis ecosistèmics forestals a Europa a través del desenvolupament de noves polítiques i instruments destinats a donar suport les persones amb propietats forestals.

Un nou projecte Horizon Europe està enfocat en el potencial de les estratègies basades en el mercat com a incentius perquè les persones amb propietats forestals gestionin els seus boscos per proporcionar beneficis i serveis de valor a la societat. Els serveis ecosistèmics forestals (FES, per les seves sigles en anglès), com la captació de carboni, la protecció de la biodiversitat, la millora de la gestió de l’aigua i els serveis recreatius, són serveis àmpliament desitjats si no es consideren essencials, però no necessàriament es valoren, especialment en termes monetaris.

El projecte INTERCEDE (Incentivant els futurs serveis i ingressos dels ecosistemes forestals a Europa), que es va iniciar el març de 2024, té com a objectiu millorar el valor dels boscos d’Europa per als seus ciutadans mitjançant la identificació i l’escalat d’instruments de mercat, el desenvolupament de marcs i directrius polítiques i la reducció de la bretxa entre la recerca, política i la seva pràctica.

INNOVACIÓ INTERCEDE

INTERCEDE està obrint nous camins examinant l’oferta i la demanda futures de FES i buscant instruments de mercat (MBI, per les seves sigles en anglès) efectius que ofereixin als gestors forestals i de territori opcions viables per gestionar els boscos per prestar aquests serveis. S’avaluaran estratègies per identificar aquelles que siguin adaptables i escalables, i es desenvoluparan models nous i innovadors basats en les necessitats i oportunitats identificades. Les mesures que funcionin seran àmpliament compartides amb propietaris forestals, empreses forestals i responsables polítics, així com amb un conjunt més ampli de sectors i societat que es beneficiaran d’un millor coneixement i aplicació d’aquests plans.

El projecte, que ha rebut 6 milions d’euros de la Unió Europea en el marc del Programa de Recerca i Innovació Horitzó Europa, està format per un consorci de 13 socis que inclouen petites i mitjanes empreses, propietaris i propietàries forestals, organitzacions mediambientals, i personal de recerca amb habilitats en modelització, valorització de FES, disseny d’instruments econòmics, governança i anàlisi de polítiques.

En el seu nucli, el projecte acull un fòrum transdisciplinari que uneix la recerca amb la política i la pràctica, ja que connecta els socis del projecte amb les persones que utilitzaran i es beneficiaran dels resultats d’aquest. Les recomanacions polítiques sobre els plans existents i potencials proporcionaran als responsables de la presa de decisions una orientació basada en la ciència a escala nacional i a escala de la UE. Un servei de suport a start-ups i empreses per implementar dissenys i models de negoci impulsarà el desenvolupament, els resultats i els impactes de les intervencions prometedores i permetrà impulsar els nous MBI. La futura modelització d’escenaris, l’avaluació rigorosa de l’impacte dels plans actuals i l’augment i la replicació de casos d’èxit provats sustenten l’enfocament polièdric per millorar la provisió de FES a tota Europa.

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)  liderarà el mapatge d’exemples d’aquests instruments innovadors a escala europea. L’equip investigador extraurà exemples de la base de dades per analitzar-los en detall a través de perspectives de ciències polítiques, o d’avaluació d’impacte. L’equip també revisarà com actuen les mesures dels Plans de Desenvolupament Rural com a incentiu per a la millora dels serveis ecosistèmics.

Si té èxit a escala europea, el projecte té el potencial d’incidir positivament en els ingressos de les persones amb propietats forestals. A més, els beneficis basats en el mercat, que recauran sobre els propietaris forestals i els actors implicats en el costat de l’oferta d’aquests serveis, també beneficiaran als milions de ciutadans que gaudeixen d’aquests FES directament o indirectament i que sovint també financen la seva prestació de diverses maneres. INTERCEDE està començant el seu camí per millorar les perspectives de FES a Europa.

El projecte INTERCEDE està finançat per la Unió Europea amb la subvenció número 101135159 i té una durada de quatre anys, des de març de 2024 fins a febrer de 2028. No obstant això, les opinions expressades són només les dels autors i no reflecteixen necessàriament les de la Unió Europea o l’Agència Executiva Europea de Recerca. Ni la Unió Europea ni l’autoritat de concessió poden responsabilitzar-se d’elles.

Last modified: 15 març 2024