BLOGNEWS

Acaba el projecte de reforestació del Líban

26 abril 2019

El projecte de reforestació REFORLEB (Building-up a participatory governance framework for the sustainable development of forests in Lebanon -EU-EuropeAid) ha acabat aquest mes d’abril. Tenia l’objectiu d’augmentar la cobertura forestal i restaurar les funcions socioeconòmiques forestals en el marc del Programa de 40 milions d’arbres dirigit pel govern libanès.

REFORLEB ha contribuït a:

  • Augmentar la cobertura forestal de tres municipis (Ainata, Deir al Ahmar i Barqaa) amb la reforestació de 20 ha de superfície.
  • Implementar altres iniciatives de generació d’ingressos relacionades amb la silvicultura sostenible, com l’obertura d’un nou itinerari per a senderistes a Ainata
  • Construir un marc territorial participatiu per al desenvolupament forestal i rural, implicant els agents locals.
  • Augmentar les competències, el coneixement i la capacitat del personal dels municipis i d’altres parts interessades, incloses les persones vulnerables, per participar activament en activitats de gestió forestal i desenvolupament rural.
  • Conscienciar la ciutadania, els responsables polítics i forestals, entre altres actors, sobre els beneficis ambientals i socioeconòmics dels boscos i de la importància de protegir-los.

El treball va consistir en dissenyar, implementar i controlar activitats de repoblació sostenibles als municipis de Barqaa, Deir el Ahmar i Ainata, amb la participació de les comunitats locals.

S’ha implementat des d’agost de 2014 a l’abril de 2019. Ha estat cofinançat pel programa UE-ENPI i el programa gestionat pel Programa d’Agricultura i Desenvolupament Rural del Ministeri d’Agricultura del Líban.

Last modified: 16 març 2020