BLOGNEWS

reforestació Tag Archive

Incendis forestals i altres pertorbacions |

27 abril 2021

Un equip del CTFC, el CREAF i l’InBIO-CIBIO de la Universidad de Santiago de Compostela adverteix que la reforestació massiva que proposa la Unió Europea com a part del Green...

Read More

Governança i socioeconomia |

26 abril 2019

El projecte de reforestació REFORLEB (Building-up a participatory governance framework for the sustainable development of forests in Lebanon -EU-EuropeAid) ha acabat aquest mes...

Read More