BLOGNEWS

Antoine Cabon defensa la seva tesi sobre els efectes de l’aigua i la temperatura en els boscos

22 abril 2020

Amb l’objectiu general d’avançar en la comprensió i el modelatge dels efectes de l’aigua i la temperatura sobre l’estructura i el funcionament dels boscos, Antoine Cabon ha defensat aquesta tarda la seva tesi doctoral. En ella, articula la hidràulica de les plantes i principis biofísics dins d’una perspectiva de modelatge mecanicista, de manera que obté respostes dels boscos a variacions climàtiques mitjançant la integració de processos a través de diferents escales.

Els resultats d’aquesta tesi, defensada virtualment aquesta tarda per la situació de confinament, donen una nova visió sobre el paper de la disponibilitat d’aigua i el seu transport a través de la planta en el control dels processos que sustenten la formació de fusta, el creixement dels arbres i l’estructura forestal.

La tesi, supervisada per Miquel de Cáceres, investigador del CTFC i del CREAF, i per Jordi Martínez, investigador de la UAB i del CREAF, també suggereix que durant la formació de la fusta, el potencial hídric modifica la pressió de turgència de les cèl·lules i d’aquesta manera impulsa l’expansió cel·lular durant la formació de la fusta. A més, proposa que l’efecte de la temperatura sobre l’extensibilitat cel·lular modula l’expansió i divisió cel·lular. Segons aquest model biofísic, les fluctuacions estacionals del potencial hídric i la temperatura influeixen directament en la variació estacional de la quantitat i l’estructura de la fusta formada, independentment de l’assimilació de carboni per la fotosíntesi.

Una integració d’escala cel·lular a regional

En conjunt, aquesta tesi destaca l’extensió de les respostes dels boscos al clima des de l’escala cel·lular a la regional, així com els mecanismes hidràulics i biofísics subjacents. Es proposen noves solucions de modelatge que integren els processos destacats a través de diferents escales.

La seva implementació dins dels models de dinàmica de la vegetació i un major enfocament en les reserves i fluxos d’aigua podria ajudar a reduir les incerteses existents actualment pel que fa al futur dels boscos davant del canvi climàtic.

 

Mitigar els efectes del canvi climàtic, una necessitat

Si bé el canvi climàtic actual està afectant els boscos a tot el món, encara no es coneix amb exactitud la manera i en quina mesura. Un clima més càlid i sec ja està provocant conseqüències sobre els boscos, visibles a través d’esdeveniments severs, però encara segueixen existint grans incerteses.

És necessari caracteritzar i pronosticar les respostes dels boscos a les variacions climàtiques per permetre estratègies de mitigació i adaptació.

Tenint en compte que els models basats en processos són una eina essencial en aquesta tasca, amb els resultats d’aquesta tesi Cabon redueix les llacunes de coneixement que fins ara limitaven el seu ús.

Last modified: 22 abril 2020